Left Rocks

Browserudgave

Emanuel, Poul Henning

Poul Henning Emanuel (1928-2008). Dansk venstrefløjspolitiker, født 30. august 1928, 7 års folkeskole, kurser, studiekredse og selvstudier. Gift med Bodil Emanuel.

Emanuel meldte sig få måneder efter 2. verdenskrigs afslutning ind i DKU og DKP. I 1949 blev han medlem af DKU's hovedbestyrelse, i 1951 rejsesekretær, i 1955-56 dansk repræsentant ved Demokratisk Ungdoms Verdensforbund i Budapest, 1956-58 forbundssekretær og 1960-62 formand.

I foråret 1957 blev han kandidatmedlem af DKP's Centralkomite (CK), fra november 58 til januar 90 medlem af CK, 1962-65 forretningsfører for Land & Folk og 1965-90 partisekretær. Ved sprængningen af DKP i 1990 gik han over og var med til at stifte Kommunistisk Forum, der i november 1993 blev omdannet til Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD). Hans vigtigste arbejdsfelt var lokalt organisations- og agitationsarbejde for KPiD på Amager. Døde i juni 2008, kort tid efter sin kones død.

Emanuel er forfatter til DKP pjecen, Forsvar dig. Håndbog for værnepligtige fra 1957, samt DKP - organisation og rolle fra 1974.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 15/10 2008

Læst af: 23.705