Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Hækkerup, Hans

Hans Hækkerup

Hans Hækkerup (1945-), dansk socialdemokratisk politiker, født 3. dec. 1945 på Frederiksberg som søn af fhv. minister Per Hækkerup og tidligere medlem af Folketingets Præsidium Grete Hækkerup.

Hækkerup gik i folkeskolen i Lillerød Skole 1952-61, student fra Frederiksborg Statsskole 1964, cand.polit. fra Københavns Universitet 1973. Sekretær, senere fuldmægtig i Socialministeriet 1973-76, udlånt til Undervisningsministeriet 1976-77. Fuldmægtig i Arbejdsministeriet 1977-79. Fagleder på Danmarks Forvaltningshøjskole 1977-80. Konsulent i Statstjenestemændenes Centralorganisation I 1981-85.

Aktiv i DSU fra 1960. Medlem af bestyrelsen i Socialdemokratisk Forenings Nyboderkreds 1967-68 og i Østbanekredsen 1970-74, formand fra 1972. Sekretær for Socialdemokratiet i Hovedstaden 1973-79. Medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1974-79, af udvalget vedr. miljø, planlægning og økologi 1974-78, af agitationsudvalget 1974-82, af social-, sundheds- og familiepolitisk udvalg 1977-82 samt af energiudvalget 1982-86. Medlem af Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland fra 1985, af bestyrelsen for Det Danske Center for Menneskerettigheder fra 1987, af præsidiet for Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen 1987-93, af den danske delegation til North Atlantic Assembly 1987-93 og af Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentantskab 1989-93. Formand for Folketingets Forsvarsudvalg 1991-93.

Midlertidigt medlem af Folketinget flere gange i årene 1976-79 og 1982. Folketingsmedlem 1979-81 og atter fra 1984. Forsvarsminister fra 25. januar 1993 til 21. december 2000. Som forsvarsminister har han aktivt bidraget til optrapningen af dansk militær indsats i udlandet - senest deltagelsen i NATO's krig mod Jugoslavien i 1999.

Hækkerup har skrevet: «Frem og tilbage i dansk socialpolitik» i Social Årbog 1983-84 samt bidrag til «Arbejdsmarkedsforhold», 1987.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 29/9 2003

Læst af: 28.102