Browserudgave

Litvinov, Maksim Maksimovich

Maksim Maksimovich Litvinov (1876-1951), russisk jødisk bolsjevik med fødenavnet Meir Walach. Som soldat tilsluttede han sig det russiske socialdemokrati i 1898, blev arresteret i 1901 for revolutionær virksomhed, flygtede i 1902 til England, og tilsluttede sig her i 1903 bolsjevikkerne, hvorefter han deltog i politiske aktiviteter over hele Europa. Ved den russiske revolution i 1917 blev han udnævnt til ambassadør i England, blev arresteret for propagandavirksomhed, men senere udvekslet med en engelsk journalist, og kom til Sovjet i 1918. Var leder af den sovjetiske delegation ved Verdensforbundets Nedrustningskonferencer (1927-32), leder af Verdens Økonomikonferencen i London (1933) og ledte forhandlingerne der førte til oprettelse af de diplomatiske forbindelser mellem Sovjet og USA i 1934.

Ved Hitlers tiltrædelse i 1933 var Litvinov stærkt engageret i forsøget på at få Verdensforbundet til at reagere med sanktioner. Var ansvarlig for Sovjets anti-nazistiske traktater med Frankrig og Tjekkoslovakiet (i maj 1935). Da denne politik mislykkedes, som følge af især Englands og USA's passive politik overfor Hitler Tyskland blev Litvinov i 1939 afskediget af Stalin, hvorefter ikke-angrebspagten mellem Tyskland og Sovjet blev underskrevet. Litvinov genindtrådte i aktiv tjeneste efter Tysklands invasion af Sovjet i 1941 som ambassadør i USA.

M.S.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 20.829