Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Dansk Vietnamesisk Forening

Dansk Vietnamesisk Forening
Nattergalevej 6, 1. sal
2400 København NV

Kontortid: tirsdag og torsdag 13-17

Tlf. 3686 0701

www.davifo.dk

Dansk Vietnamesisk Forening (DVF), solidaritetsorganisation, oprettet i 1976 for at samle de forskellige fløje af Vietnambevægelsen i et fortsat solidaritetsarbejde, efter at Vietnamkrigen sluttede den 30. april 1975.

Foreningens grundlag blev i efteråret 75 forhandlet på plads af Vietnam 69, De Danske Vietnamkomiteer, Vietnam-indsamlingen Giro 1616, og Forbundet mod Imperialismen (FMI). Over 300 hundrede deltog i den stiftende generalforsamling i januar 1976, der valgte en bestyrelse på 25 medlemmer. Efter en vis afmatning i slutningen af 70'erne, forstærkedes opbakningen om DVF kortvarigt, da Kina i starten af 1980 angreb Vietnam militært, efter at Vietnam havde invaderet Cambodia og afsat Pol Pot.

Foreningens første militante bomærke (tv) blev lavet af Dea Trier Mørch, og først i 1989 blev det erstattet af et mere fredeligt motiv (th) lavet af Thomas Kruse. Begge billedkunstnere var medlemmer af det politiske kunstnerkollektiv Røde Mor.

I starten af 1980'erne forsvandt det politiske fokus igen fra Vietnam-arbejdet, og fra omkring midten af 80'erne var arbejdet i bestyrelsen ikke længere domineret af medlemmernes tilhørsforhold til forskellige organisationer, men deres personlige engagement i solidaritets- og venskabsarbejdet. Aktivister fra begge fløje i den oprindelige Vietnam-bevægelse deltog i arbejdet, og foreningen er med tiden blevet stadig mere præget at medlemmer, der ikke kom fra den gamle Vietnam-bevægelse, og hvis interesse for Vietnam stammer fra tiden efter 1975.

I 1990 vedtog man at afskaffe den politiske programerklæring fra 1976, der efterhånden virkede særdeles bombastisk. DVF har nu en kort formålserklæring om «at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere». Samtidig forsvandt brugen af ordet solidaritet i foreningens materialer, til fordel for ordene venskab og venskabsforening, bl.a. for at tiltrække nye medlemmer på et bredere grundlag.

Op igennem 90'erne øgedes interessen omkring Vietnam i brede kredse i det danske samfund, stærkt hjulpet af det officielle Danmarks store u-landsbistand og Vietnams åbning og popularitet som rejseland. Efter at DVF's medlemstal i 1993/94 var nede under 300, førte en medlemskampagne til, at DVF siden 1997 har haft over 500 medlemmer, samtidig med at foreningen efterhånden har udviklet nye kontakter til grupper som adoptivforældre med børn fra Vietnam, organisationer der driver projekter i Vietnam samt vietnamesere i Danmark (hvoraf hovedparten er flygtninge fra tiden efter 1975).

Foreningen har gennem hele sin levetid udgivet det udadrettede kvartalsblad «Vietnam», som oplyser om udviklingen i Vietnam. I 1994 skiftede bladet navn til «Vietnam ajour», for at markere at man ikke kun er et foreningsblad, men informerer bredt om den aktuelle udvikling i landet, også om menneskerettigheder og oppositionen til Vietnams Kommunistparti.

Traditionen fra de tidligere Vietnam-indsamlinger er blevet videreført, først gennem indsamling af brugt hospitalsudstyr, og i 1978 startedes «Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam». I 1980 adopterede man et børnehospital med 600 senge i Ho Chi Minh-byen (Saigon), som lige siden har modtaget alle de indsamlede midler. Selvom Vietnam i 1980'erne var politisk isoleret, lykkedes det år efter år at indsamle omkring 100.000 kroner, og dette resultat blev videreført i 1990'erne.

Gennem indsamlingen fik man tilknyttet en række læger, og fra 1989 førte det til samarbejde med børnehospitalet (der også er landsdelshospital for børnesygdomme i Sydvietnam) om et uddannelses- og forskningsprojekt om akutte luftvejsinfektioner, finansieret i 1991-94 af Danida med 1,6 mio., og forlænget med en ny fase frem til 1997 med en bevilling på 5,1 mio. kr. Fra 1997-2000 gennemførtes et projekt omkring Dengue-feber - den 4. hyppigste årsag til dødsfald hos børn i Vietnam - finansieret af Danida med 2,7 mio. kr. For at nå ud i landområderne, foregik en del af projektet på sundhedsklinikker og i landsbyer i 3 provinser. Danida bevilgede i 1998 6 mio. kr. til en nyt projekt (december 1998 til 2001) - IMCI (Integrated Management of Childhood Illness) - hvis mål er at reducere dødelighed og alvorlig sygelighed for de fem alvorligste sygdomme blandt børn i Vietnam.

W.G.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 17/9 2004

Læst af: 28.805