Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Abna'l-Balad

Abna'l-Balad (arabisk: landets efterkommere), mindre socialistisk bevægelse, som i 1970 blev dannet i Israel af arabiske nationalister, trotskister og tidligere medlemmer af det israelske kommunistparti Rakah. Bevægelsen, som udtrykkeligt erklærer sig åben for alle trosretninger, organiserer også en del anti-zionistiske venstreorienterede jøder. Abna l'Balad, der ligesom Rakah juridisk er forhindret i at være medlem af PLO, anser alle palæstinensere som bor indenfor den såkaldte «grønne linje», dvs. i israelsk territorrium, for at være en udadskillig del af det palæstinesiske folk med PLO som dets legitime repræsentant.

Bevægelsens omdrejningspunkt er kampen for lige rettigheder for alle etniske minoriteter i Israel. De opfatter sig som «palæstinensernes stemme i Israel», en stemme som ikke må glemmes i forbindelse med fremtidige konfliktløsninger i Palæstina. Abna'l-Balad afviser ethvert forsøg på at «israelisere» palæstinenserne i Israel. I et interview i PFLP's avis al-Hadaf d. 1/11 1992 udtalte en repræsentant fra Abna'l-Balad, at «....Vi er ejerne af dette land, som er besat af en politisk konstruktion ved navn Israel og vi vender os kategorisk mod betegnelsen «Israels arabere».

Målet for bevægelsen er en fælles sekulær (ikke-religiøs) stat, hvor palæstinensere og israelere lever sammen i fredelig sameksistens uden zionisme og racisme. Abna'l-Balad afviser en palæstinensisk delstat på Vestbredden og i Gaza som den endelige løsning, da en sådan «løsning» ... «ikke vil kunne efterkomme kravet om ret til tilbagevenden for de mange palæstinensiske flygtninge».

Abna'l-Balad boykotter det israelske Knesset, da der ifølge bevægelsen ikke findes de nødvendige anti-zionistiske alliancepartnere for et evt. parlamentarisk arbejde der. Bevægelsen står særlig stærk blandt palæstinensiske studerende og blandt ungdommen i Israel. Dens ugeavis an-Raya (banneret) har et oplæg på op til 5.000 eksemplarer. Abna'l-Balad er kendt for deres meget militante demonstrationer mod det israelske repressionsapparat. I de talrige palæstinensiske strejker og generalstrejker mod den israelske stat indtager bevægelsen en vigtig og militant rolle. Denne politiske praksis har givet bevægelsen mange sympatisører blandt især yngre palæstinensere, der ser Abna’l-Balad som en ukuelig modstandsbevægelse i Israel.

Alliancepolitikken med f.eks. Rakah er ifølge Abna'l-Balad meget vanskelig, da partiet «er mere optaget af dets eget parti-image frem for enheden.» (citat fra Democratic Palestine, juli-august 1990). Abna'l-Balad afviser Osloaftalen som kapitulation, og betegner den som produkt af israelsk-amerikanske interesser. Den israelske regering opfatter Abna'l-Balad som PLO's 5.kolonne og er særlig repressiv overfor dens medlemmer. Mange af de kendte folk fra Abna’l-Balad har været anholdt og fængslet i op til 14 måneder.

I.H. / A.L.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2002

Læst af: 23.254