Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Børns rettigheder i Samfundet (BRIS)

BRIS (Børns rettigheder i Samfundet), dansk interesseorganisation for børn, som har til formål at sikre børnenes interesser, rettigheder og retssikkerhed i samfundet. BRIS blev oprettet i 1969 og arbejder ud fra den erkendelse, at vort samfund er et klassesamfund og at navnlig den undertryktes klasses børn udgør en truet gruppe i det «rige» Danmark. Organisationen vil derfor sammen med andre samfundskritiske grupper der arbejder aktivt, forsøge at ændre på dette. Forudsætningen for at skabe bedre livsvilkår for børn er at skabe bedre livsbetingelser for alle - både børn. og voksne. Målet for samfundsudviklingen og for menneskenes livsbetingelser kan udtrykkes i kravet om økonomisk, socialt og kulturelt lige muligheder for alle uanset alder, uanset købekraft, uanset produktivitet.

Litografi v. Røde Mor

Målet for BRIS' arbejde er at ændre de familie- og samfundsmæssige forhold, som direkte og/eller indirekte skaber eller muliggør konfliktsituationer. Arbejdet for at bedre børns og unges livsvilkår foregår både på kort og på langt sigt: I arbejdet med den individuelle konflikt og med generelle grundvilkår. Arbejdet sættes ind på alle undertrykkelsens niveauer, på børnenes side over for lovgivningsmagten, på barnets side over for forældre og myndigheder og på børnenes side og andre undertryktes side overfor de træk ved samfundsstrukturen, som er betingelser og redskaber for undertrykkelsen.

Gennem generel debat og oplysning og gennem arbejdet med konkrete konflikter udbreder organisationen kendskabet til hvordan barnets livsvilkår er afhængig af samfundsstrukturen. Et redskab for den stadige analyse af børns stilling i klassesamfundet er rådgivningen, hvor der sættes ind for at løse akutte individuelle konflikter i overenstemmelse med barnets eller den unges interesser.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Pædagogik

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 34.155