Send
Pædagogik redaktionen

Redaktionen består af følgende medlemmer:

Stig Broström
Anders Skriver Jensen
Ole Henrik Hansen

Redaktionen har ansvaret for følgende opslag:

  Opslag Forfattere Opdateret Delt ansvar med
1 Aktivitetspædagogik  Ellen Nørgård [E.N.], 15/6 2014  
2 Andersen, Signe (Jensigne)  Karin Sandvad [K.Sa.], 19/11 2003  Arbejderhistorie,
3 Anneke, Mathilde Franziska  Gerd Callesen [G.C.], 11/2 2005  Arbejderhistorie,
4 Ansvar for egen læring  Søren Kruse [Sø.K.], 17/1 2005  
5 Assens Højskole  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  
6 Bredsdorff, Elias  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  Andet,
7 Broby Johansen, Rudolf  Albert Jensen [A.J.], 21/9 2008  Andet,
8 Byggelegeplads / skrammellegeplads  Ole Schultze Henriksen [O.Sch.H.], 13/10 2015  
9 Børn  Tove Stang Dahl [T.S.D.], Pax original  Psykologi, Andet,
10 Børnearbejde i Danmark  Ning de Coninck-Smith [N.C-S.], 23/10 2005  
11 Børnehave  Stig Brostrøm [S.Br.], 29/8 2018  
12 Børnekultur  Tone Birkeland [T.Bi.], Pax original  Andet,
13 Børneopdragelse  Berit Waal Skaslien [B.W.S.], Pax original  
14 Børns rettigheder i Samfundet (BRIS)  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  Andet,
15 Capitini, Aldo  Sergio Cremaschi [S.Cre.], 9/3 2009  Filosofi,
16 Christensen, Niels Georg  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  Arbejderhistorie,
17 Dannelse  Karsten Schnack [K.Sch.], 1/12 2011  
18 De Massmannske søndagsskoler  Ida Juul [I.Ju.], 20/9 2015  Arbejderhistorie,
19 Demokrati i pædagogikken  Ove Korsgaard [O.Ko.], 23/6 2013  
20 Den erhvervspædagogiske læreruddannelse  Ida Juul [I.Ju.], 31/12 2011  
21 Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)  Peter Plant [P.Pl.], 23/6 2009  
22 Dewey, John  Michael Schølardt [M.S.], 1/5 2001  Filosofi, Sociologi,
23 Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner  Daniela Cecchin [Da.Ce.], 18/12 2015  
24 Durkheim, Emile  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  Sociologi,
25 Eksamen  Steinar Kvale [S.K.], Pax original  
26 Elevbevægelsen  Knud Holt Nielsen [K.H.Ni.], 16/9 2015  
27 Elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering  Niels Egelund [N.E.], 8/7 2010  
28 Emdrupplanen  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  
29 Erfaring  Siri Nørve [S.N.], Pax original  Psykologi, Sociologi,
30 Erhvervsuddannelserne  Ida Juul [I.Ju.], 10/4 2007  
31 Evaluering  Hans Tangerud [H.T.], Finn Hansson [F.H.], 27/9 2005  Sociologi,
32 Evaluering i en uddannelseskontekst  Monica Carlsson [Mo.Ca.], 25/8 2015  
33 Folkeuniversitetet   7/6 2010  
34 Forsøgsskolen på Emdrupborg  Ellen Nørgård [E.N.], 27/9 2005  
35 Freinet, Celestin  Ellen Nørgård [E.N.], 30/4 2003  
36 Freire, Paulo  Trine Deichmann Sørensen [T. D. -S.], Jon Helge Lesjø [J.H.L.], 1/5 2001  
37 Fritidshjem  Stig Brostrøm [S.Br.], 1/5 2003  
38 Fysisk læringsmiljø  Susanne Ringsmose Staffeldt [S.R.S.], Charlotte Ringsmose [C.Ri.], 6/1 2016  
39 Fællesskab  Pernille Juhl [Pe.Ju.], 16/12 2010  Psykologi,
40 Fængselsundervisning  Karina Vanderskrog [K.Van.], 18/12 2011  
41 Gardner, Howard  Mogens Hansen [M.Ha.], 7/2 2006  Psykologi,
42 Gymnasiet  Harry Haue [H.Ha.], 9/11 2006  
43 Haarder, Bertel  Albert Jensen [A.J.], 21/12 2010  
44 Habitus  Carsten Sestoft [C.S.], 1/6 2005  Filosofi, Sociologi,
45 Helhedsskolen  Stig Brostrøm [S.Br.], 2/10 2005  
46 Højskoler  Henrik Yde [H.Y.], Poul Dam [P.D.], 2/10 2005  
47 Illich, Ivan  Nils Christie [N.C.], Pax original  
48 Indlæring  Carl Erik Grennes [C.E.G.], Pax original  Psykologi,
49 Indoktrinering  Hans Tangerud [H.T.], 20/3 2007  
50 Indoktrineringsdebatten i Danmark  Ellen Nørgård [E.N.], 20/3 2007  
51 Jørgensen, Jørgen Peder Laurids  Ellen Nørgård [E.N.], 2/10 2005  
52 Kanitz, Otto Felix  John Bertelsen [J.Be], 20/11 2003  
53 Key, Ellen  Ellen Nørgård [E.N.], 30/4 2003  
54 Klafki, Wolfgang  Stig Brostrøm [S.Br.], 6/3 2009  
55 Kolding Højskole  Albert Jensen [A.J.], 18/12 2014  
56 Kompetence  Lene Tanggaard [L.Ta.], 1/4 2009  Psykologi,
57 Krupskaja, Nadesjda Konstantinovna  Jens Petter Nielsen [J.P.N.], Marit Bjerkeng Nielsen [M.B.N.], 29/4 2003  Arbejderhistorie, Kvinde,
58 Kønssocialisering  Cecilie Nørgaard [C.Nø.], 4/11 2010  
59 Köppen, Karl Friedrich  Albert Jensen [A.J.], 15/6 2014  Arbejderhistorie,
60 Laisant, Charles-Ange  Albert Jensen [A.J.], 15/6 2014  Arbejderhistorie,
61 Lave, Jean  Klaus Nielsen [K.Ni.], 9/2 2006  
62 Leg  Ole Fredrik Lillemyr [O.F.L.], 23/6 2013  
63 Literacy  Anders Skriver Jensen [A.Sk.J.], 21/1 2018  
64 Livslang læring  Søren Ehlers [S.Eh.], 4/11 2009  
65 Læreruddannelsen  Ellen Nørgård [E.N.], 4/10 2010  
66 Læring  Stig Brostrøm [S.Br.], 5/3 2018  
67 Makarenko, Anton Semjonovitsj  Stig Brostrøm [S.Br.], 26/4 2015  
68 Mellemskolen  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  
69 Merit  Finn Held [F.H.], 1/5 2003  
70 Meritlæreruddannelsen  Finn Held [F.H.], 1/5 2003  
71 Mesterlære  Ida Juul [I.Ju.], 20/3 2007  
72 Montessori, Maria  Tone Riise [T.Ri.], 19/6 2014  
73 Musikterapi  Lars Ole Bonde [L.O.Bo.], 28/8 2018  
74 N.F.S. Grundtvig  Ove Korsgaard [O.Ko.], 1/10 2005  Andet,
75 Naturbørnehaver i Danmark  Niels Ejbye-Ernst [N.E-E.], 24/9 2013  
76 Neill, Alexander Sutherland  Ellen Nørgård [E.N.], 30/4 2003  Psykologi,
77 Nordentoft, Inger Merete  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  
78 Omsorg  Stig Brostrøm [S.Br.], 20/3 2007  Psykologi,
79 Operation Dagsværk  Sigurd Kåre Jakobsen [S.K.J.], 6/2 2006  
80 Opmærksomhed  Mogens Hansen [M.Ha.], 7/2 2006  Psykologi,
81 Piaget, Jean  Arne Skodvin [A.Sk.], Pax original  Psykologi, Filosofi,
82 PISA (Programme for International Student Assessment)  Niels Egelund [N.E.], 9/10 2015  
83 Polyteknisk dannelse  Stig Brostrøm [S.Br.], 19/11 2014  
84 Pædagogik  Finn Held [F.H.], 19/11 2014  
85 Pædagogik og arkitektur  Mogens Hansen [M.Ha.], 17/10 2007  
86 Pædagogisk evaluering  Karen Borgnakke [K.Bo.], 27/9 2005  
87 Pædagoguddannelsen  Karsten Tuft [K.Tuf.], 21/2 2015  
88 Rasmussen, Niels Jørgen David Vilhelm  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  
89 Reformpædagogik  Ellen Nørgård [E.N.], 27/9 2005  
90 Reggio Emilias pædagogiske filosofi  Anna Barsotti [A.Bar.], 15/4 2015  
91 Risikobørn  Per Schultz Jørgensen [P.S.J.], 19/1 2005  
92 Rousseau, Jean-Jacques  Mogens Chrom Jacobsen [M.J.], 16/1 2009  Filosofi,
93 Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken  Jesper Boding [Je.Bod.], 7/1 2016  
94 Salamancaerklæringen  Niels Egelund [N.E.], 9/10 2015  
95 Sidenius, Henrik  Finn Held [F.H.], 1/5 2003  
96 Sigsgaard, Erik  Albert Jensen [A.J.], 19/11 2014  
97 Sigsgaard, Jens  Birgit Boelskov [B.Bo.], Jørgen Boelskov [J.Bo.], 23/2 2015  
98 Sigsgaard, Thomas   19/11 2008  Psykologi,
99 Situeret læring  Klaus Nielsen [K.Ni.], 30/9 2012  
100 Skolefritidsordning (SFO)  Stig Brostrøm [S.Br.], 25/8 2015  
101 Social arv  Per Schultz Jørgensen [P.S.J.], 25/9 2003  
102 Somogyi, Béla  Janos Jemnitz [Ja.J.], 29/7 2003  Arbejderhistorie,
103 Sparekassepædagogik  Finn Held [F.H.], 1/5 2003  
104 St. Restrup Højskole  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  
105 Steinerskolen  Jo Sandvik [J.S.], Pax original  
106 Storstein, Olav  Irene Iversen [I.I.], Svein Sandnes [S.Sa.], Pax original  Sociologi,
107 Struktureret pædagogik  Stig Brostrøm [S.Br.], 17/10 2011  
108 Svendevandringerne  Ida Juul [I.Ju.], 20/9 2015  Arbejderhistorie,
109 Tidens Højskole  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  
110 Tvind  Albert Jensen [A.J.], 20/1 2003  
111 Uddannelse  Jon Helge Lesjø [J.H.L.], Pax original  
112 Uddannelsesplanlægning i udviklingslande  Knud Mortensen [K.Mo.], 20/9 2012  
113 Uddannelsesprotester i Danmark efter 1960  Knud Holt Nielsen [K.H.Ni.], 17/9 2015  
114 Uddannelsesvejledning og Erhvervsvejledning  Peter Plant [P.Pl.], 4/10 2010  
115 Udflytterbørnehaver  Claus Peter Horstmann [Cl.P.H.], 8/6 2015  
116 Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse  Knud Mortensen [K.Mo.], 20/9 2012  
117 Ungdom  Ola Stafseng [O.St.], Torben Bechmann Jensen [T.B.J.], 27/11 2010  
118 Unge Pædagoger (UP)  Ellen Nørgård [E.N.], 24/9 2003  
119 Vejledningspolitik  Peter Plant [P.Pl.], 4/11 2009  
120 Vygotsky, Lev Semyonovich  Stig Brostrøm [S.Br.], Jacob Klitmøller [Ja.Kli.], 9/3 2011  Psykologi,

Vælg redaktion: Vis også inaktive redaktioner: