Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Brød og Roser

Brød og Roser var en radikal og samfundskritisk norsk kvindeorganisation, der blev dannet i Oslo 27. marts 1976. Initiativet kom fra en gruppe kvinder, der havde meldt sig ud af Kvindefronten, da det blev stadig mere klart, at organisationen fungerede som en frontorganisation for AKP (m-l). «Udbryderne» sammenkaldte til en Kvindekonference i Oslo i efteråret 1975 under slagordet «Brød og Roser», der var lånt fra tekstilarbejderstrejken i Lawrence i 1912. Mere end 400 kvinder mødte op til konferencen. Behovet for en ny kvindeorganisation var åbenbart til stede. Tiden var endnu ikke inde til at enes om et fælles kvindepolitisk indhold, men der blev valgt et samarbejdsudvalg, der fik til opgave at koordinere de forskellige kvindegruppers aktiviteter og arrangere en ny kvindekonference et halvt år senere. I marts 1976 blev konferencen afholdt, og kvindeorganisationen Brød og Roser blev officielt dannet.

I organisationens «Udgangspunkt» der blev vedtaget på konferencen står der bl.a.: «Vi ønsker at gå til problemernes rod, finde de dybereliggende årsager til kvindeundertrykkelsen og arbejde for en forandring, som fjerner disse årsager. ( ... ) Vi mener at det kapitalistiske system er uforeneligt med kvindefrigørelse. Undertrykkelsen hænger sammen med de økonomiske og kulturelle kræfter, der i dag dominerer vort samfund. Vi vil ikke ligestilles med manden, som han er i dag, men ønsker en frigørelse for både mænd og kvinder. ( ... ) Nogle af os mener, at kvindekampen må knyttes sammen med klassekampen, og at socialisme og kvindefrigørelse forudsætter hinanden. Nogle af os har andre syn på, hvordan samfundet skal se ud, når vi har opnået fuld kvindefrigørelse. Men det der samler os er kampen for økonomisk frigørelse - BRØD - og kampen for at udvikle frihed, kærlighed og solidaritet - ROSER.»

Et handlingsprogram angiver hvilke sager Brød og Roser arbejder med. Det er bl.a. kvinders ret til lønnet arbejde, 6 timers arbejdsdag for alle, selvbestemt abort og gratis prævention, alternative samlivs- og boformer, gratis børnehavepladser til alle børn, afskaffelse af seksuel og ideologisk undertrykkelse, afskaffelse af undertrykkelse af lesbiske samt solidaritet med undertrykte kvinder i alle dele af verden.

Brød og Roser har medlemmer over hele Norge. Grupperne skal være drivkraften i organisationen, og kontaktmødet skal sikre kontakten mellem grupperne. Fællesmøderne er organisationens besluttende organ. Et samarbejdsudvalg koordinerer og tilrettelægger arbejdet i organisationen og tager initiativer - når det er nødvendigt - indenfor handlingsprogrammets ramme. Udadtil har Brød og Roser markeret sig med åbne temaaftner - bl.a. om ligestillingsloven, faglig kvindepolitik og selvbestemt abort. Aborthøringen i Oslo i foråret 1976 blev arrangeret af Brød og Roser.

Organisationens medlemmer har deltaget aktivt i en række aktioner for selvbestemt abort, mod pornografi, for flere og bedre børnehaver, mod kvindediskriminerende reklame og har stået for flere lokale aktioner på mindre steder. Brød og Roser har også samarbejdet med andre kvindeorganisationer om 8. marts arrangementer.

I.Iv.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 24.951