Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Brød og Roser

Brød og Roser var en radikal og samfundskritisk norsk kvindeorganisation, der blev dannet i Oslo 27. marts 1976. Initiativet kom fra en gruppe kvinder, der havde meldt sig ud af Kvindefronten, da det blev stadig mere klart, at organisationen fungerede som en frontorganisation for AKP (m-l). «Udbryderne» sammenkaldte til en Kvindekonference i Oslo i efteråret 1975 under slagordet «Brød og Roser», der var lånt fra tekstilarbejderstrejken i Lawrence i 1912. Mere end 400 kvinder mødte op til konferencen. Behovet for en ny kvindeorganisation var åbenbart til stede. Tiden var endnu ikke inde til at enes om et fælles kvindepolitisk indhold, men der blev valgt et samarbejdsudvalg, der fik til opgave at koordinere de forskellige kvindegruppers aktiviteter og arrangere en ny kvindekonference et halvt år senere. I marts 1976 blev konferencen afholdt, og kvindeorganisationen Brød og Roser blev officielt dannet.

I organisationens «Udgangspunkt» der blev vedtaget på konferencen står der bl.a.: «Vi ønsker at gå til problemernes rod, finde de dybereliggende årsager til kvindeundertrykkelsen og arbejde for en forandring, som fjerner disse årsager. ( ... ) Vi mener at det kapitalistiske system er uforeneligt med kvindefrigørelse. Undertrykkelsen hænger sammen med de økonomiske og kulturelle kræfter, der i dag dominerer vort samfund. Vi vil ikke ligestilles med manden, som han er i dag, men ønsker en frigørelse for både mænd og kvinder. ( ... ) Nogle af os mener, at kvindekampen må knyttes sammen med klassekampen, og at socialisme og kvindefrigørelse forudsætter hinanden. Nogle af os har andre syn på, hvordan samfundet skal se ud, når vi har opnået fuld kvindefrigørelse. Men det der samler os er kampen for økonomisk frigørelse - BRØD - og kampen for at udvikle frihed, kærlighed og solidaritet - ROSER.»

Et handlingsprogram angiver hvilke sager Brød og Roser arbejder med. Det er bl.a. kvinders ret til lønnet arbejde, 6 timers arbejdsdag for alle, selvbestemt abort og gratis prævention, alternative samlivs- og boformer, gratis børnehavepladser til alle børn, afskaffelse af seksuel og ideologisk undertrykkelse, afskaffelse af undertrykkelse af lesbiske samt solidaritet med undertrykte kvinder i alle dele af verden.

Brød og Roser har medlemmer over hele Norge. Grupperne skal være drivkraften i organisationen, og kontaktmødet skal sikre kontakten mellem grupperne. Fællesmøderne er organisationens besluttende organ. Et samarbejdsudvalg koordinerer og tilrettelægger arbejdet i organisationen og tager initiativer - når det er nødvendigt - indenfor handlingsprogrammets ramme. Udadtil har Brød og Roser markeret sig med åbne temaaftner - bl.a. om ligestillingsloven, faglig kvindepolitik og selvbestemt abort. Aborthøringen i Oslo i foråret 1976 blev arrangeret af Brød og Roser.

Organisationens medlemmer har deltaget aktivt i en række aktioner for selvbestemt abort, mod pornografi, for flere og bedre børnehaver, mod kvindediskriminerende reklame og har stået for flere lokale aktioner på mindre steder. Brød og Roser har også samarbejdet med andre kvindeorganisationer om 8. marts arrangementer.

I.Iv.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 24.135