Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Buhl, Vilhelm

Vilhelm Buhl
Vilhelm Buhl
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Buhl (1881-1954), dansk socialdemokratisk politiker. Uddannet som cand.jur. i 1908. Han deltog i den frisindede studenterbevægelse, var medlem af Studentersamfundets bestyrelse og i 1915-20 formand for selve samfundet. Medstifter af Juridisk Diskussionsklub og dennes første formand 1904-06.

I 1908 blev Buhl assistent i Københavns Skattedirektorat og i 1924 dets direktør. Som skatteekspert fik han indflydelse på de administrative ændringer, der i 1920'erne fandt sted i København. Endvidere var han involveret i organisations- og socialarbejde.

I 1932 blev han valgt til Landstinget, hvor han sad, til han i 1939 rykkede over i Folketinget. Allerede i 1933 blev han tilbudt at blive finansminister, men takkede nej med henvisning til sin manglende politiske erfaring. Han overtog derfor først dette ministerium i 1937. Året efter var han ansvarlig for den nye lovgivning omkring Landsskatteretten og skatteligningen. Under besættelsens første år lagde han navn til en række af de foranstaltninger, tyskerne ønskede gennemført, og da Stauning døde i 1942, overtog han statsministerposten. Det blev dog en kortvarig affære. Han blev indsat i maj og i november afløst af Erik Scavenius. I september holdt han en radiotale, hvor han i skarpe vendinger advarede imod modstand mod tyskerne. I realiteten opfordrede han til stikkervirksomhed, idet han forlangte af befolkningen, at den ufortøvet skulle meddele dansk politi om illegale grupper, eller forberedelse og gennemførelse af sabotagehandlinger. (Se Besættelsen).

I maj-november 1945 var der atter brug for ham som statsminister, og endelig fungerede han som minister uden portefølje i Hedtoft regeringen 1947-50.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 29.267