Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Arbeiterzeitung

Organ for Østrigs socialdemokrati, udgivet i Wien. Blev fra 12. juli 1889 til 1893 udgivet ugentligt, i 1894 to gange ugentligt, og fra 1895 dagligt. Bladets redaktør var Victor Adler. I 1890'erne offentliggjorde bladet flere artikler af Engels, og til medarbejderkredsen hørte bl.a. August Bebel, Marx' datter Eleanor Marx-Aveling og andre ledende skikkelser indenfor arbejderbevægelsen. Bladets oplag var i 1895 ca. 20.000.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 30/4 2003

Læst af: 20.279