Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Césaire, Aimé

Aimé Césaire
Aimé Césaire

Césaire (1913-), digter og politiker fra det franske oversøiske departement Martinique. En ø i Caribien overvejende befolket af sorte. Césaire voksede op i forholdsvis beskedne kår og drog efter studier i Paris tilbage til Martinique, hvor han ved siden af sin gymnasieundervisning drev en intens politisk aktivitet. Han blev en markant anfører for de franske Antillers ret til at udvikle sig uafhængigt af Frankrigs økonomiske og kulturelle imperialisme - i overensstemmelse med befolkningens rødder i afrikansk kultur. I 1956 brød Césaire med det franske kommunistparti, som han anklagede for at gå kolonialismens ærinde og ikke give de oversøiske områder de nødvendige muligheder for selvstændighed. Han grundlagde sit eget parti, le Parti Progressiste Martiniquais, som i modsætning til de mest yderligtgående tilhængere af fuld selvstændighed, går ind for autonomi for de franske Antiller. Césaire har længe været borgmester i øens hovedby, Fort-de-France og deputeret i den franske Nationalforsamling.

Césaire er ophavsmand til det litterære og filosofiske begreb «négritude». Han startede sin litterære produktion med «Cahier d'un retour au pays natal» (Optegnelser fra en rejse til fædrelandet), 1939, et selvbiografisk værk, som i en blanding af surrealistisk poesi og rytmisk prosa skildrer udviklingen i Césaires oprør mod Vesten, hans identifikation med den sorte race og fremhævelsen af racens egenart - négritude. Surrealismen præger også digtsamlingerne som udkom i perioden 1946-61 og tragedien «Og hundene takkede», 1956, mens konkrete historiske og dagsaktuelle begivenheder danner udgangspunktet for hans senere skuespil.

M.N.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 35.693