Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Chicken

Begreb fra nordamerikansk ungdomskultur, hvor det betegner en situation, hvor to biler kører direkte mod hinanden i stor fart, og hvor den som først drejer af er «chicken» (fej). Situationen kan generaliseres således: Hvis mange personer står overfor valget mellem at udføre en bestemt handling eller ikke udføre den, kan det forekomme, at hver af dem tænker på følgende måde: Hvis de andre handler på denne måde, er det ikke i min interesse at gøre det, men hvis de andre ikke gør det, bør jeg gøre det. En sådan situation er ustabil og uklar, fordi der ikke findes nogen entydig bestemt adfærd, der adskiller sig ud som den fornuftige. Alle vil gå i rundkreds efter hinanden.

Chicken er et eksempel på en type af koordinationsproblemer, som indgår blandt de grundlæggende modsigelser i den kapitalistiske produktionsmåde. Et eksempel kan være en situation, hvor virksomhedsledelsen overvejer at indføre arbejdsbesparende teknologi som svar på lønstigninger. Hvis alle andre virksomheder gør dette, vil efterspørgslen på arbejdskraft og dermed lønniveauet synke, og da eksisterer der ingen grund for den enkelte virksomhed til at mekanisere. Men hvis ingen andre mekaniserer, bør den enkelte virksomhed gøre det for at reducere virkningen af fremtidige lønstigninger. En anden type af koordinationsproblemer har struktur som Fangens Dilemma. Her er det i alles egeninteresse at handle på en måde, som giver katastrofale resultater for alle, når alle andre gør det samme. Et eksempel til illustration af forskellen mellem Chicken og Fangens Dilemma er skabelsen af de såkaldte kollektive goder - som f.eks. et fyrtårn. Hvis der findes mange små bådejere, vil ingen af dem have så store fordele af et fyrtårn, at de vil overstige de samlede bygningsudgifter. Hver af dem vil derfor håbe på at kunne fungere som «gratist», med det resultat at fyrtårnet aldrig bygges. Dette er et Fangens Dilemma. Hvis der derimod blot findes nogle få store bådejere, kan det hænde, at hver af dem vil have så store fordele af et fyrtårn, at han på egen hånd ville være villig til at bygge tårnet, hvis han var sikker på, at ingen andre gjorde det. Denne situation har træk af Chicken.

J.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 24.828