Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Chicken

Begreb fra nordamerikansk ungdomskultur, hvor det betegner en situation, hvor to biler kører direkte mod hinanden i stor fart, og hvor den som først drejer af er «chicken» (fej). Situationen kan generaliseres således: Hvis mange personer står overfor valget mellem at udføre en bestemt handling eller ikke udføre den, kan det forekomme, at hver af dem tænker på følgende måde: Hvis de andre handler på denne måde, er det ikke i min interesse at gøre det, men hvis de andre ikke gør det, bør jeg gøre det. En sådan situation er ustabil og uklar, fordi der ikke findes nogen entydig bestemt adfærd, der adskiller sig ud som den fornuftige. Alle vil gå i rundkreds efter hinanden.

Chicken er et eksempel på en type af koordinationsproblemer, som indgår blandt de grundlæggende modsigelser i den kapitalistiske produktionsmåde. Et eksempel kan være en situation, hvor virksomhedsledelsen overvejer at indføre arbejdsbesparende teknologi som svar på lønstigninger. Hvis alle andre virksomheder gør dette, vil efterspørgslen på arbejdskraft og dermed lønniveauet synke, og da eksisterer der ingen grund for den enkelte virksomhed til at mekanisere. Men hvis ingen andre mekaniserer, bør den enkelte virksomhed gøre det for at reducere virkningen af fremtidige lønstigninger. En anden type af koordinationsproblemer har struktur som Fangens Dilemma. Her er det i alles egeninteresse at handle på en måde, som giver katastrofale resultater for alle, når alle andre gør det samme. Et eksempel til illustration af forskellen mellem Chicken og Fangens Dilemma er skabelsen af de såkaldte kollektive goder - som f.eks. et fyrtårn. Hvis der findes mange små bådejere, vil ingen af dem have så store fordele af et fyrtårn, at de vil overstige de samlede bygningsudgifter. Hver af dem vil derfor håbe på at kunne fungere som «gratist», med det resultat at fyrtårnet aldrig bygges. Dette er et Fangens Dilemma. Hvis der derimod blot findes nogle få store bådejere, kan det hænde, at hver af dem vil have så store fordele af et fyrtårn, at han på egen hånd ville være villig til at bygge tårnet, hvis han var sikker på, at ingen andre gjorde det. Denne situation har træk af Chicken.

J.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 24.027