Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Sun Yat-Sen

Sun Yat-Sen
Sun Yat-Sen

Sun Yat-Sen (1866-1925), kinesisk politiker og revolutionsleder.

Sun stammede fra Kwantung provinsen i Kina. Efter endt skolegang i Honolulu på Hawaii tog han i 1892 medicinsk embedseksamen i Hong Kong, hvor han stiftede et hemmeligt selskab af revolutionære med det formål at styrte Manchu dynastiet, der regerede Kina i perioden 1644-1912. Efter et mislykket oprørsforsøg i Canton i 1894 måtte han flygte til udlandet, hvor han i de følgende år agiterede for sine ideer blandt udlandskineserne - ideer om nationalisme, demokrati og socialisme.

I 1905 stiftede Sun Det kinesiske Revolutionsforbund, der blev en forløber for Kuomintang, der blev dannet i 1912, og ved revolutionens begyndelse i 1911 vendte han som dens leder tilbage til Kina, hvor han senere samme år valgtes som provisorisk præsident. Allerede året efter trak han sig dog atter fra posten til fordel for den indflydelsesrige general Yuan Shih-Kai mod at denne sammen med sine tropper stillede sig på revolutionens side. Det varede dog ikke længe (1913) før Yuan tiltog sig diktatorisk magt og begyndte at forfølge de revolutionære. Derfor indledte Sun et oprør mod ham, og efter Yuans død i 1916 oprettede Sun en regering i Canton, hvorfra han arbejdede for en national samling. Efter forgæves at have søgt støtte hos Vestmagterne, vendte han sig i 1923 til Sovjetunionen, der stillede politiske og militære rådgivere til hans rådighed, samtidig med at det kinesiske kommunistparti på russisk foranledning blev optaget i Suns Kuomintang.

Sun var en stor idealist og propagandist, men en dårlig organisator. Hans ideer blev senere taget til indtægt i både det Taiwan lokaliserede Kuomintang og det kinesiske kommunistparti (KKP).

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 24.087