Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kerenskij, Alexandr Fjodorovitj

Alexandr Kerenskij
Alexandr Kerenskij

Alexandr Fjodorovitj Kerenskij (1881-1970), russisk socialistisk politiker og organisator. Kerenskij blev uddannet som jurist og arbejdede i en årrække som advokat i Moskva, hvor han fik ry som en veltalende forsvarer i retssager mod revolutionære.

I 1912 blev han valgt ind i rigsdumaen som repræsentant for de socialrevolutionære. Under februarrevolutionen i 1917 blev han en af næstformændene i Petrograd (de senere Leningrad) Arbejder- og Soldatersovjet, og han trådte - mod sovjettens ønske - ind i den provisoriske regering under ledelse af fyrst Lvov, hvor han fik posten som justitsminister. Han var da den eneste socialist i regeringen.

Efterhånden som de liberales position svækkedes, øgedes Kerenskijs indflydelse i regeringen, og efter den mislykkede opstand i juli 1917 blev han dens leder. Han var tilhænger af fortsat russisk deltagelse i krigen mod Tyskland i samarbejde med vestmagterne, men efter en mislykket offensiv i sommeren 1917 svækkedes tilliden til hans regering, og magten gled efterhånden over til sovjetterne, der var domineret af bolsjevikkerne.

Da bolsjevikkerne indledte oktoberrevolutionen 7. november 1917 (25. oktober) var Kerenskij rejst fra Petrograd for at søge militær støtte til sin regering. Han flygtede fra Rusland, og opholdt sig i mellemkrigstiden i Vesteuropa - fortrinsvis i Paris. Da Frankrig i 1940 blev invaderet af nazisterne, flygtede han videre til USA, hvor han levede som publicist og organisator af russiske emigrantsammenslutninger..

Kerenskij var en oratorisk begavelse og en typisk repræsentant for den russiske intelligentsia, men er ofte blevet kritiseret for manglende realitetssans. Sin politik forsvarede han i flere bøger om den provisoriske regering samt i sine memoirer (udgivet i 1928 og 65).

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 27.617