Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Komsomol

Komsomol (1918-91), det kommunistiske ungdomsforbund i Sovjetunionen. Navnet er en forkortelse for «Det unionelle leninistiske Ungdomsforbund».

Komsomol var en masseorganisation, der fik tilslutning fra næsten alle unge sovjetborgere i 15-26 års alderen, samtidig med at det fungerede som den ledende organisation for Ungpionerernes Forbund, der organiserede de 9-14 årige.

Forbundet blev grundlagt i 1918 på foranledning af Lenin. I Sovjetunionens første år udøvede det en selvstændig og kritisk virksomhed, men efter Stalins magtovertagelse knyttedes det tæt til kommunistpartiet (SUKP). Dets medlemmer forpligtigede sig ved optagelsen til at være ateister, til at studere de kommunistiske teorier og uddanne sig i våbenbrug.

Komsomols organisatoriske opbygning svarede nøje til partiets. Dets øverste organ var Komsomols Alunionskongres og centralkomiteen, der var underlagt kommunistpartiets centralkomite.

Fra 1925 udgav forbundet sit eget avis Komsomolskaja Pravda, mens Ungpionerernes blad hed Pionerskaja Pravda.

Med opløsningen af kommunistpartiet i 1991 opløstes også Komsomol.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 22.530