Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kapitalbalancen

Denne balance opgør to typer af kapitalbevægelser:

  1. De produktive kapitalbevægelser, dvs. direkte udenlandske investeringer, f.eks. anlæggelsen af en virksomhed.
  2. De finansielle kapitalbevægelser, dvs. de lån som landet har modtaget (valutatilførsel) og ydet (valutaudstrømning). Statslån optages gerne ved at sælge statsobligationer, mens private lån kan have form af direkte banklån eller af salg af virksomhedsobligationer. Både offentlige og private lån indgår i kapitalposterne.

An.Lu.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 17/6 2003

Læst af: 24.862