Send
Anders Lundkvist [An.Lu.]

Anders Lundkvist

Anders Lundkvist (1946-), politisk økonom, ansat ved AUC. Medlem af leksikonets økonomiredaktion. Har bl.a. udgivet: Kritik af Privatarbejdet. 1.Del: Simpel Vareproduktion, Forlaget GMT 1981. Den Usynlige Hænder. Grundproblemer i økonomiteorien. Hovedland 1995. De Riges Samfund. Nyliberalismen i Globaliseringens Epoke. Hovedland 2001.

Artikler af forfatter: ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
  Betalingsbalancen
  Bretton Woods systemet
  Den Internationale Valutafond (IMF)
  Derivativer
  Direkte udenlandske investeringer
  ECB (European Central Bank)
  Eksportorientering
  Emerging markets
  Faste valutakurser
  Finansfonde
  Finanskapital
  Flydende valutakurser
  GATS (General Agreement on Trade in Services)
  Gældskrisen
  Indre marked
  Kapitalbalancen
  Konkurrenceevne
  LTCM (Long Term Capital Management)
  Løbende poster
  MAI (Multilateral Agreement on Investment)
  Markedsmagt
  Monetarisme
  NAFTA (North American Free Trade Agreement)
  Obligation
  Offentlig og privat sektor
  Portefølje investering
  Privatisering
  Produktiv kapital
  Spekulation
  Stabilitetspagten
  Stiglitz, Joseph
  TRIM (Trade Related Investment Measures)
  TRIP (Trade Related Intellectual Property)
  Udlicitering
  Valutakrise
  Valutakurs
  Økonomisk politik
  ØMU (Økonomisk Monetære Union)