Browserudgave

Løbende poster

Et lands «driftudgifter», dvs. de årlige udgifter og indtægter. De løbende poster består af handelsbalancen (import og eksport) og regnskabet over rentebetalinger.

Se også Betalingsbalancen

An.Lu.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 16/6 2003

Læst af: 25.145