Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Allende Gossen, Salvador

Salvador Allende

Allende (1908-1973), Chiles præsident i folkefronten (Unidad Populars) regering, 1970-1973. Dræbt ved militærkuppet 11. september 1973. Uddannet læge. Allerede aktiv i chilensk politik fra slutningen af 1920'erne. En af grundlæggerne af det chilenske socialistparti i 1933. Sundhedsminister i Folkefrontsregeringen i 1938. Efter 2. Verdenskrig stillede Allende op som præsidentkandidat for brede venstrealliancer både i 1952, 1958, 1964 og 1970. I 1958 manglede Allende blot 30.000 stemmer for at vinde valget.

Først i 1970 lykkedes det venstrefløjen at vinde. Med 36,3 % af stemmerne var Allende valgets sejrherre og blev indsat som landets præsident i november 1970, efter at CIA og højrekræfterne i Chile havde forsøgt at hindre hans indsættelse. Allende blev i de vestlige massemedier fremstillet som verdens første valgte marxistiske præsident og kom snart til at stå i en særlig position blandt den tredje verdens ledere. Allende førte en meget aktiv reformpolitik i sin første tid som præsident. De fleste af det socialistiske regeringsprograms reformer blev gennemført, og balancepunktet i chilensk politik og økonomi begyndte at tippe bort fra det borgerligt-kapitalistiske samfund. Reaktionen mod Allendes politik var meget kraftig. Bl.a. blev Chile mødt med kreditboykot og chikane af kobberhandelen fra USA's side. Efterhånden som de hjemlige problemer tårnede sig op, og under indtryk af en stadig mere aggressiv højrereaktion på den ene side, og en splittet venstrefløj på den anden, valgte Allende at forsøge at finde frem til forskellige typer kompromiser med militæret og de kristelige demokrater for at undgå et blodigt kup. Dette lykkedes i en periode. Men efter venstrefløjen ved valget i marts 1973 viste, at den trods store økonomiske og administrationsmæssige problemer i Chile havde øget sin tilslutning siden 1970, samlede højrereaktionen sig. Med støtte fra USA var militærkuppet uundgåeligt. Efter sin død er Allende blevet et symbol på den folkelige kamp i Latinamerika. Hans sidste ord om at: «min indsats har bestået i at skrive historiens første side. Mit folk og Amerika vil skrive resten», er siden blevet stående som «kamerat-præsidentens» testamente.

S.Han.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 52.562