Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Heisenberg, Werner

Werner Karl Heisenberg (5. december 1901 - 1. februar 1976), tysk fysiker, en af grundlæggerne af kvantemekanikken og modtager af Nobelprisen.

Som studerende mødte han Niels Bohr i Göttingen i 1922, og et frugtbart samarbejde udviklede sig mellem de to. Heisenberg udviklede i 1925 matrix-mekanikken - den første formalisering af kvantemekanikken. Denne model af atomets opbygning var et lige så skarpt brud med Bohrs atommodel, der var formuleret i 1913, som denne model selv var et brud med den klassiske mekanik. I Bohrs model bevægede elektronerne sig fortsat som foreskrevet i den klassiske mekanik som partikler i baner omkring atomets kerne. Heisenberg opgav dette billede og koncentrerede sig i stedet om at udvikle en teori - matrix-mekanikken - der kunne forklare de eksperimentelle observationer. Teorien blev videreudviklet i 1926 af Erwin Schrödinger med bølgemekanik og Paul Dirac med transformationsteori.

I 1927 formulerede Heisenberg usikkerhedsprincippet, som siden blev opkaldt efter ham. Usikkerhedsprincippet siger, at både position og bevægelse for en partikel ikke kan bestemmes med vilkår præcision. Der vil være knyttet en usikkerhed til bestemmelsen af begge størrelser, og produktet af disse usikkerheder kan ikke blive mindre end en kendt konstant: Plancks konstant. Sammen med Bohr formulerede han samme år Københavnermodellen, der er en fortolkning af kvantemekanikken.

I 1927-41 var han professor ved universitetet i Leipzig, og de følgende 4 år var han direktør for Kaiser Wilhelm instituttet for Fysik i Berlin - senere Max Planck Instituttet. I 1932 modtog han Nobelprisen i fysik for «skabelsen af kvantefysik, hvis anvendelse har ført til opdagelsen af allotropiske former af hydrogen».

Atomar fission blev opdaget i Tyskland i 1938, og Heisenberg fortsatte sit arbejde i landet under 2. Verdenskrig, hvor han arbejdede for naziregimet. Han var leder af Tysklands atomvåbenprogram, men omfanget af hans samarbejde med regimet har været omdiskuteret. Han afslørede programmets eksistens overfor Bohr ved en konference i København i september 1941. Efter konferencen sluttede det 20 år nære venskab mellem de to venner brat. Bohr flygtede via Sverige til USA, hvor han kom til at arbejde på Manhattanprojektet. Heisenberg fortsatte sit arbejde i Tyskland, men her nåede man ikke under krigen at udvikle en atombombe.

Efter krigen blev han direktør for Max Planck instituttet for fysik og Astrofysik i Göttingen, og flyttede i 1958 med instituttet til München. I 1954 medvirkede han som den tyske repræsentant ved oprettelsen af CERN. I 1957 arbejdede han sammen med andre tyske videnskabsmænd for at hindre, at der blev udstationeret atomvåben på tysk jord.

Nogle var i efterkrigstiden af den opfattelse, at Heisenberg havde haft moralske skrupler ved bomben, og havde forsøgt at bremse projektet. Heisenberg søgte selv at skabe dette billede efter krigen, og bl.a. Thomas Powers bog «Heisenberg's War» accepterede denne forklaring. I februar 2002 blev der imidlertid offentliggjort et brev fra Bohr til Heisenberg, der blev skrevet i 1957 men aldrig sendt. I brevet afslører Bohr, at Heisenberg under de to fysikeres samtale i 1941 ikke havde udtrykt nogen moralske skrupler ved bombeprojektet, at han havde tilbragt de to foregående år næsten udelukkende på projektet, og at han var sig helt bevidst om, at atombomben i sidste ende ville afgøre krigens udfald. De fleste videnskabshistorikere har taget brevet som udtryk for, at Heisenbergs angivelige modstand var en skrøne. Andre har dog hævdet, at Bohr misforstod Heisenbergs hensigter under mødet i 1941. Heisenberg var selv forfatter til bogen «A Part and The Whole» om sit liv, venskabet med Bohr og udviklingen af kvantemekanik.

Heisenberg blev i 1937 gift med Elisabeth Schumacher, med hvem han fik 7 børn. Ved siden af fysikken elskede han musik, og så en dyb affinitet mellem disse to interesser.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 14/10 2003

Læst af: 28.875