Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Marx-Engels-Jahrbuch

Marx-Engels-Jahrbuch (Marx-Engels årbogen), tysk videnskabeligt tidsskrift.

Årbogen udkommer i forbindelse med Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) og indeholder bl.a. materiale, der er fundet, efter at de pågældende bind af MEGA var udkommet. Disse vil siden hen blive samlet i et tillægsbind og evt. indgå i nye oplag af MEGA-bindene. Desuden indeholder årbogen materiale, som er blevet udarbejdet i forbindelse med arbejdet. F.eks. biografier, oversigter over Marx-Engels publikationer i de enkelte lande (f.eks. Danmark i bind 10, 1987) og andet materiale, som har relevans for vurderingen af enkelte tekster eller giver baggrundsmateriale til tekster, de historiske omstændigheder osv. Første serie af årbogen udkom i 13 bind fra 1978-91. Indholdsoversigt over bindene kan findes i bind 10, 1987 og på www.marxforschung.de. Årbogen blev i sin tid udgivet af institutterne for marxisme-leninisme i Berlin og Moskva.

2. serie af årbogen udkom med sit første bind i år 2003. Udgiveren er den Internationale Marx-Engels-Stiftung (IMES) i Amsterdam, og årbogen er det officielle organ for IMES. Første bind indeholder en række manuskripter fra «Den tyske ideologi» i et dobbeltbind som fortryk for den endelige og fuldstændige udgave af disse manuskripter, som først kan forventes om nogle år. Årbogen skal i øvrigt ifølge planen indeholde artikler, afhandlinger, anmeldelser og nyopdagede dokumenter af Marx og Engels, som her kan udkomme relativt hurtigt. Indholdet er principielt det samme som i første serie: artikler, dokumenter, anmeldelser, beretninger og tillæg til allerede udkomne bind. Men årbogen er som hele MEGA blevet «afpolitiseret». Dvs. der er ikke mere tale om en marxistisk-leninistisk udgivelse, men om en videnskabelig udgivelse uden umiddelbar politisk relevans. Kredsen af bidragydere er ligeledes som i første serie international, men dog med en geografisk-politisk forskydning mod vest.

Mellem årbogens første og anden serie udkom tidsskriftet MEGA-Studien, ligeledes udgivet af IMES i Amsterdam i årene 1994 - 2000.

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 7/1 2004

Læst af: 21.609