Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Marx-Engels-Jahrbuch

Marx-Engels-Jahrbuch (Marx-Engels årbogen), tysk videnskabeligt tidsskrift.

Årbogen udkommer i forbindelse med Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) og indeholder bl.a. materiale, der er fundet, efter at de pågældende bind af MEGA var udkommet. Disse vil siden hen blive samlet i et tillægsbind og evt. indgå i nye oplag af MEGA-bindene. Desuden indeholder årbogen materiale, som er blevet udarbejdet i forbindelse med arbejdet. F.eks. biografier, oversigter over Marx-Engels publikationer i de enkelte lande (f.eks. Danmark i bind 10, 1987) og andet materiale, som har relevans for vurderingen af enkelte tekster eller giver baggrundsmateriale til tekster, de historiske omstændigheder osv. Første serie af årbogen udkom i 13 bind fra 1978-91. Indholdsoversigt over bindene kan findes i bind 10, 1987 og på www.marxforschung.de. Årbogen blev i sin tid udgivet af institutterne for marxisme-leninisme i Berlin og Moskva.

2. serie af årbogen udkom med sit første bind i år 2003. Udgiveren er den Internationale Marx-Engels-Stiftung (IMES) i Amsterdam, og årbogen er det officielle organ for IMES. Første bind indeholder en række manuskripter fra «Den tyske ideologi» i et dobbeltbind som fortryk for den endelige og fuldstændige udgave af disse manuskripter, som først kan forventes om nogle år. Årbogen skal i øvrigt ifølge planen indeholde artikler, afhandlinger, anmeldelser og nyopdagede dokumenter af Marx og Engels, som her kan udkomme relativt hurtigt. Indholdet er principielt det samme som i første serie: artikler, dokumenter, anmeldelser, beretninger og tillæg til allerede udkomne bind. Men årbogen er som hele MEGA blevet «afpolitiseret». Dvs. der er ikke mere tale om en marxistisk-leninistisk udgivelse, men om en videnskabelig udgivelse uden umiddelbar politisk relevans. Kredsen af bidragydere er ligeledes som i første serie international, men dog med en geografisk-politisk forskydning mod vest.

Mellem årbogens første og anden serie udkom tidsskriftet MEGA-Studien, ligeledes udgivet af IMES i Amsterdam i årene 1994 - 2000.

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 7/1 2004

Læst af: 20.493