Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Quesnay, Francois

Francois Quesnay

Francois Quesnay (1694-1774) var ud over at være hoflæge ved det franske hof den egentlige grundlægger af fysiokratismen. I 1758 udgav han en økonomisk model «Tableau économique» - altså en økonomisk tavleoversigt, hvori han opererer med tre klasser: landbruget, grundejendomsbesiddere og den sterile klasse. Hans tese var, at det kun var i landbruget, at der blev skabt ny værdi samt et nettoprodukt. Grundejendomsbesidderne forbrugte nettooverskuddet, og de sterile klasser - der omfattede handelsmænd, håndværkere etc. - formidlede det. Hans økonomiske teori gik ud på at argumentere for, at skatten på landbruget skulle lempes, da det var samfundets eneste rigdomskilde. Endvidere viste hans økonomiske model, at systemet var selvreproduktibelt.

Fysiokratismen rummede den økonomiske liberalismes grundantageler - bortset fra indskrænkningen i det værdiproduktive arbejde til landbrugssektoren.

H-J.S.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 29/3 2004

Læst af: 23.499