Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Fysiokratisme / fysiokrater

Omkring 1750 fremlagde den franske hoflæge Francois Quesnay en art økonomisk metateori, der fik navnet fysiokratisme. Baggrunden var et forsøg på at udkaste en økonomisk teori, der skulle bruges til en reform af de elendige forhold, der herskede i det franske Landbrug, der var udsat for en ødelæggende skatteudplyndring. Ordet fysiokratisme er dannet af to græske ord: physis, der betyder natur og kratos, der betyder herredømme. Fysiokratisme er således direkte oversat naturherredømme. Det var et system, der var tænkt i kontrast og som alternativ til merkantilismen. Det nye i fysiokratismen kan sammenfattes i tre grundtanker:

  1. Hvis det økonomiske system overlades til sig selv - det vil sige frigøres fra statslig styring og anden indblanding - da vil det ud af sig selv danne et lovmæssigt og sammenhængende system, nemlig en naturlig orden («ordre naturel»), som kunne erstatte f.eks. merkantilismens kunstige orden («ordre artificiel»).
  2. De lovmæssigheder, som frembringes i et sådant naturligt system bevirker, at systemet ikke bryder sammen, men er selvreproduktibelt. Eller sagt på en anden måde: systemet frembringer selv betingelserne for sin fortsatte eksistens.
  3. Et sådant system er optimalt for frembringelse af samfundsmæssig rigdom.

Faktisk var liberalismens økonomiske grundsætninger formuleret her. Der var dog i fysiokratismen visse indskrænkninger, som liberalismen opgav. Først og fremmest mente fysiokraterne, at den eneste kilde til rigdom var landbruget. De andre økonomiske aktiviteter og funktioner, som f.eks. handel og håndværk, var i bedste fald «sterile», altså neutrale, eller forbrugende. Ordet fysiokratisme refererer således ikke bare til opgøret med merkantilismen, men også til pointeringen af landbruget (naturen) som den afgørende rigdomskilde. I liberalismen opgav man denne fortrinsstilling for landbruget og pegede på at al producerende arbejde var økonomisk produktivt.

H-J.S.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 29/3 2004

Læst af: 28.089