Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD). Det uafhængige socialdemokratiske parti i Tyskland opstod under første verdenskrig. Socialdemokratiet (SPD) havde oprindeligt været modstander af krige som problemløsninger, men da første verdenskrig brød ud tilsluttede de forskellige arbejderorganisationer i de europæiske lande sig som regel de herskende klasser i deres respektive lande under parolen, at fædrelandet måtte forsvares. Denne vending blev kaldt «borgfredspolitikken» (l’union sacrée) og medførte senere, at krigsmodstandere og klassebevidste socialdemokrater dannede nye partier.

I Tyskland stemte Karl Liebknecht i december 1914 som eneste medlem af den socialdemokratiske rigsdagsgruppe mod fortsatte bevillinger til krigen. Dermed var der sat et signal og den marxistiske opposition i partiet samledes fra efteråret 1914 i Spartakusforbundet. De øvrige oppositionelle og krigsmodstanderne begyndte også at samles, og i foråret 1917 afviste en større gruppe af disse at fortsætte med at stemme for at forlænge bevillingerne til krigsførelsen i rigsdagen. Dette mindretal blev derefter ekskluderet af SPD og dannede det uafhængige socialdemokrati (USPD). Partiet var sammensat af forskellige tendenser lige fra Spartakusforbundet via tilhængere af midtergruppen i socialdemokratiet fra tiden op til 1914 til pacifister. De teoretiske ordførere for de to hovedretninger fra diskussionerne før krigen om arbejderbevægelsens vej til at opnå indflydelse, Karl Kautsky og Eduard Bernstein, var således begge medlemmer af USPD.

Ved den tyske revolutions udbrud i november 1918 fik USPD en fremtrædende rolle. Ved det første valg efter krigen i foråret 1919 fik partiet ca. 7.6% af stemmerne (SPD 37.9%), men voksede derefter hurtigt til et masseparti. I december 1918 brød Spartakusforbundet med USPD og dannede det kommunistiske parti (KPD). Også andre personer og tendenser gik ud af USPD, og i løbet af kort tid dannedes to hovedretninger i partiet, dem der ville tilbage til SPD, og dem der ville tilslutte sig Komintern. I 1920 splittedes USPD, idet flertallet gik til KPD, mens mindretallet først i 1922 genforenedes med SPD. En lille gruppe fortsatte som et selvstændigt parti, men svandt efterhånden ind og tilsluttede sig i 1931 den af SPD ekskluderede venstrefløj (Sozialistische Arbeiterpartei, SAPD).

Se i øvrigt: Arbejderbevægelsen i Tyskland

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 3/6 2008

Læst af: 21.913