Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD). Det uafhængige socialdemokratiske parti i Tyskland opstod under første verdenskrig. Socialdemokratiet (SPD) havde oprindeligt været modstander af krige som problemløsninger, men da første verdenskrig brød ud tilsluttede de forskellige arbejderorganisationer i de europæiske lande sig som regel de herskende klasser i deres respektive lande under parolen, at fædrelandet måtte forsvares. Denne vending blev kaldt «borgfredspolitikken» (l’union sacrée) og medførte senere, at krigsmodstandere og klassebevidste socialdemokrater dannede nye partier.

I Tyskland stemte Karl Liebknecht i december 1914 som eneste medlem af den socialdemokratiske rigsdagsgruppe mod fortsatte bevillinger til krigen. Dermed var der sat et signal og den marxistiske opposition i partiet samledes fra efteråret 1914 i Spartakusforbundet. De øvrige oppositionelle og krigsmodstanderne begyndte også at samles, og i foråret 1917 afviste en større gruppe af disse at fortsætte med at stemme for at forlænge bevillingerne til krigsførelsen i rigsdagen. Dette mindretal blev derefter ekskluderet af SPD og dannede det uafhængige socialdemokrati (USPD). Partiet var sammensat af forskellige tendenser lige fra Spartakusforbundet via tilhængere af midtergruppen i socialdemokratiet fra tiden op til 1914 til pacifister. De teoretiske ordførere for de to hovedretninger fra diskussionerne før krigen om arbejderbevægelsens vej til at opnå indflydelse, Karl Kautsky og Eduard Bernstein, var således begge medlemmer af USPD.

Ved den tyske revolutions udbrud i november 1918 fik USPD en fremtrædende rolle. Ved det første valg efter krigen i foråret 1919 fik partiet ca. 7.6% af stemmerne (SPD 37.9%), men voksede derefter hurtigt til et masseparti. I december 1918 brød Spartakusforbundet med USPD og dannede det kommunistiske parti (KPD). Også andre personer og tendenser gik ud af USPD, og i løbet af kort tid dannedes to hovedretninger i partiet, dem der ville tilbage til SPD, og dem der ville tilslutte sig Komintern. I 1920 splittedes USPD, idet flertallet gik til KPD, mens mindretallet først i 1922 genforenedes med SPD. En lille gruppe fortsatte som et selvstændigt parti, men svandt efterhånden ind og tilsluttede sig i 1931 den af SPD ekskluderede venstrefløj (Sozialistische Arbeiterpartei, SAPD).

Se i øvrigt: Arbejderbevægelsen i Tyskland

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 3/6 2008

Læst af: 20.646