Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Liebknecht, Karl

Karl Liebknecht
Karl Liebknecht

Liebknecht (1871-1919), tysk socialist. Karl Liebknecht var søn af Wilhelm Liebknecht, en af grundlæggerne af den marxistiske socialisme i Tyskland. Fra 1905 var Karl Liebknecht aktiv på venstrefløjen i det tyske socialdemokratiske parti (SPD), sammen med bl.a. Rosa Luxemburg, Franz Mehring og Clara Zetkin. Organisatorisk arbejdede han særligt indenfor partiets ungdomsbevægelse. Senere også indenfor den internationale socialistiske ungdomsbevægelse.

Antimilitarismen var Liebknechts vigtigste politiske platform. I 1907 udgav han brochuren «Militarisme og antimilitarisme», som medførte 18 måneders fængselsstraf. I 1912 blev han valgt som medlem af Rigsdagen, og var den eneste der i december 1914 stemte mod krigsbevillingerne, efter først at have stemt for dem i august 1914. I 1916 tog han og andre krigsmodstandere i gruppen «Die Internationale» initiativ til bulletinen «Spartakusbreve» og organiserede en førstemajdemonstration med slagordene: «Ned med regeringen! Ned med krigen!» Liebknecht blev sendt i fængsel til oktober 1918.

Da han blev løsladt, var han med til at proklamere en socialistisk republik i Berlin den 9. november 1918, samtidig med at højresocialdemokraterne gjorde et tilsvarende fremstød. For at tage kampen op omdannede han og Rosa Luxemburg i januar 1919 Spartakusgruppen til Det tyske kommunistiske Parti. Fjorten dage senere blev de myrdet af kontrarevolutionære officerer - om ikke på socialdemokraternes ordre - så i hvert fald med deres stiltiende samtykke.

J.E.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 40.497