Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Flight IR655 Bandar Abbas / Dubai

Det iranske fly, Flight IR655 fra Bandar Abbas i Iran til Dubai, blev den 3. juli 1988 skudt ned af den nordamerikanske missilkrydser Vincennes over Hormuz Strædet med 274 passager og 16 besætningsmedlemmer ombord. Deriblandt 66 børn. USA undskyldte aldrig krigsforbrydelsen overfor de iranske myndigheder eller de efterladte, men efter at Iran havde lagt sag an mod USA ved den Internationale Domstol i Haag, gik supermagten i 1996 med til at betale 131,8 mio. US$ i erstatning. Vincennes besætningsmedlemmer fik tilgengæld fortjenstmedaljer for deres deltagelse i krigsforbrydelsen, og skibets kaptajn William C. Rogers III der havde beordret nedskydningen blev tildelt flådens fortjenstmedalje.

USA's terrorhandling er i dag stort set glemt, i modsætning til Lockerbie terrorhandlingen godt 5 måneder senere, hvor et Pan Am fly blev sprunget i luften over den skotske by Lockerby. Her blev 270 passagerer, besætningsmedlemmer og landsbyboere dræbt. Denne terrorhandling udløste næsten 20 års internationale sanktioner mod Libyen, der i 2002 gik med til at betale 2,7 mia. US$ i erstatning til de efterladte.

 Kaptajn for missilkryseren Vincennes, krigsforbryderen William C. Rogers III gav 3. juli 1988 ordre til at nedskyde det civile iranske fly IR655 med 290 mennesker ombord. Rogers blev aldrig dømt for sin forbrydelse, men blev tvært imod tildelt den nordamerikanske flådes fortjenstmedalje, Legion of Merit. Rogers blev af sine officerskolleger i USA's flåde betegnet som «skydegal» og hans skib som «Robo-cruiser» efter den skydegale film «Robocop».

Iraq angreb med USA's støtte i 1980 Iran. For USA var formålet at få hævn over præstestyret i Tehran. For Iraq var formålet at erobre iranske oliekilder. I slutningen af 1980'erne var Iraq imidlertid ved at tabe krigen, og USA besluttede derfor i april 1988 at sende krigsskibe til den Arabiske Golf for at styrke Iraq. Missilkrydseren Vincennes ankom til Bahrain den 29. maj og blev straks sat ind i patruljetjeneste. De andre nordamerikanske skibe og kaptajner i den udsendte styrke var enige om, at Vincennes og dets kaptajn William C. Rogers III førte en særdeles aggressiv linie i sin patruljetjeneste og jagt på iranske skibe.

Om morgenen den 3. juli vendte Vincennes tilbage fra en eskortopgave, og sendte en helikopter ind over iranske luftrum, hvor den blev udsat for beskydning fra små iranske speedbåde. Vincennes gik straks i gang med at forfølge de iranske både, og nåede at krydse ind i Omans territorialfarvand, hvor det blev afvist af et krigsskib fra Omans Kongelige Flåde. Vincennes krydsede efterfølgende ind i iransk territorialfarvand, hvor det beskød iranske både.

IR655 lettede kl. 10.17 fra Bandar Abbas lufthavnen på en planlagt 28 minutters flyvetur til Dubai i UAE. Flyvningen var simpel. Den rutinerede iranske pilot Mohsen Rezaian skulle følge den 32 km brede luftkorridor Amber 59, der går i lige linie fra Bandar Abbas til Dubai. Han skulle stige til 4.300 m højde, holde den en kort tid og derefter begynde nedstigningen til Dubai. Flyet havde slået dets transponder til, transmitterede en kode der identificerede det som et civilt fly og var i løbende radiokontakt på engelsk med flyveledelsen.

Officererne ombord på Vincennes mente imidlertid, at der ikke var tale om et civilt Airbus A300B2 fly, men derimod om et F-14 krigsfly - på trods af at radarprofilerne fra de 2 fly er fuldstændig forskellige. Officererne forsøgte 4 gange at kontakte det civile fly på militære radiofrekvenser og 3 gange på civile nødfrekvenser, men aldrig på fligt-control frekvensen. Kl. 10.24 gav William Rogers ordre til at skyde flyet ned med 2 jord-til-luft raketter.

Den nordamerikanske flåde igangsatte en undersøgelse af krigsforbrydelsen under ledelse af admiral William Fogarty. Kun dele af hans rapport blev i 1988 og 1993 offentliggjort. Rapporten slå imidlertid klart fast at: «data fra Vincennes bånd, information fra et andet nordamerikansk krigsskib USS Sides og troværdige efterretninger bekræfter at IR655 fulgte en normal flyprofil for et kommercielt civilt fly, fulgte den tildelte luftkorridor, udsendte en kode der identificerede det som et civilt fly, og var under stadig stigen fra start til nedskydning». USA's regering «beklagede» efterfølgende tabet af civile liv, men vicepræsident George Bush nægtede efterfølgende ved flere lejligheder at give en officiel undskyldning for nedskydningen: «Jeg vil aldrig undskylde på vegne af USA. aldrig nogensinde. Uanset hvad omstændighederne var».

Iran kritiserede USA skarpt for nedskydningen:

Iran afviste derfor USA's påstand om at der skulle være tale om et uheld, og afviste også ideen om at der skulle være tale om alvorlig pligtforsømmelse. Iran anklagede istedet Vincennes for med fuldt overlæg at have skudt det civile fly - «for at få mulighed for at vise sine evner og kampkraft».

Kaptajn David Carlson fra følgeskibet USS Sides betegnede nedskydningen som kulminationen på kaptajn William Rogers' aggressive handlinger i den Arabiske Golf. De foregående uger havde Rogers ved flere lejligheder brudt «rules of engagement» for at komme i kamp med iranske styrker. Afsløringer de følgende år peger i retning af at Rogers enten med fuldt overlæg skød det iranske fly ned, eller i det mindste var i tvivl - og derfor skød det ned.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 28/7 2009

Læst af: 24.368