Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

NGO Monitor

NGO Monitor, zionistisk kamporganisation financieret af den israelske stat og velhavende højreradikale israelere i Israel og USA. Dens formål er at sprede disinformation om israelske, palæstinensiske og internationale NGO'er med det sekundære formål at bremse den internationale bistand til disse og så tvivl om omfanget af israelske krigsforbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne.

Organisationen blev oprettet i 2001 af den israelske politiske aktivist og professor Gerald M. Steinberg. Den beskriver selv sit formål med ordene: «fremstilling og distribution af kritiske analyser og rapporter om det internationale NGO samfunds aktiviteter» og «afsløre forvrængede fremstillinger af menneskeretsspørgsmål i den arabisk-israelske konflikt, samt bidrage med informationer og kontekst til støtte for de NGO'er der arbejder i Mellemøsten». Organisationens diskurs har været at fremstille sig selv som neutral i afsløringen af andre organisationers aktiviteter omkring konflikten. Denne fremstilling ligger imidlertid langt fra sandheden. Gerald Steinberg har selv i perioder arbejdet som konsulent for det israelske udenrigsministerium og det Israelske nationale Sikkerhedsråd. Organisationens mål at få standset enhver udenlandsk bistand til palæstinensiske NGO'er og til NGO'er i Israel, der dokumenterer den israelske stats og bosætterbevægelses krigsforbrydelser og angreb på palæstinensere. Midlet er at så tvivl og desinformation. Et kendt våben blandt multinationale koncerner. I årtier såede den nordamerikanske tobakskoncern Philip Morris tvivl omkring nikotins skadelige virkninger for at kunne fortsætte sin produktion af tobak. På samme måde søger NGO Monitor at så tvivl om organisationer i Israel, Palæstina og resten af verden.

Kamp mod menneskerettighedsorganisationerne

Et af NGO Monitors primære internationale mål er menneskerettighedsorganisationerne Human Rights Watch, Amnesty International, Christian Aid og Oxfam som organisationen anklager for at «.. bidrage til had frem for at støtte fred». Steinberg anklagede i 2004 den New York baserede Human Rights Watch for at være en «politisk forudindtaget organisation, der gemmer sig bag menneskerettigheds retorik». Efterfølgende anklagede han Human Rights Watch for at anvende menneskerettighedsretorik som middel til at deligitimere Israel. I NGO Monitors sort-hvide verdensbillede er enhver organisation der ytrer nogen form for kritik af Israel antisemitisk og bliver derfor sat på organisationens fjendeliste. (NGO Monitors side med desinformation om Amnesty International)

Baggrunden for oprettelsen af organisationen var afholdelsen af FN Verdenskonferencen mod racisme, racediskrimination, xenofobi og intolerance, der fandt sted i Durban i Sydafrika i september 2001. Konferencen fordømte i utvetydige vendinger for dets apartheidpolitik overfor den palæstinensiske befolkning. Ford Foundation havde støttet afholdensen af konferencen økonomisk og var derfor en af de første internationale organisationer der kom i NGO Monitors skudlinie.

I 2010 gik NGO Monitor i krig med EU, der blev indklaget for EU domstolen. Steinberg krævede, at EU offentliggjorde modtagerne af støtte i Israel og Palæstina. EU nægtede og fik til sidst medhold i domstolen, der erklærede at ustabiliteten i Mellemøsten og udsigten til at den ønskede økonomiske information kunne udsætte modtagerorganisationerne for fare berettigede afvisningen af offentliggørelse.

På baggrund af Steinbergs bagvaskelseskampagner udformede den Israelske sammenslutning for Borgerrettigheder ACRI i 2010 et åbent brev, der blev sendt til præsident Shimon Perez, premierministeren og formanden for det israelske parlament. I brevet advaredes mod det stigende antal angreb mod israelske organisationer, som især NGO Monitor stod bag. Angrebene blev betragtet som en trussel mod demokratiet. Brevet blev underskrevet af 12 fremtrædende israelske borgerrettigheds- og menneskerettighedsorganisationer. Den hastige højredrejning i israelsk politik siden da har imidlertid gjort NGO Monitors sabotage af israelske organisationer til regeringens egen, så udenlandsk bistand til kritiske organisationer nu er gjort forbudt. (Re: Assault and delegitimization of human rights organizations in Israel – warningand request of meetingACRI 31/1 2010)

I 2013 blev NGO Monitor medarbejder Arnie Draiman udelukket på livstid fra at måtte redigere artikler på Wikipedia pga. hans fordrejende og løgnagtige tilføjelser i hundredevis af Wikipedia artikler. Draiman havde blot gjort sit arbejde som ansat i NGO Monitors medieafdeling. (Aligning Text to the Right: Is a Political Organization Editing Wikipedia to Suit Its Interests?Ha'aretz 17/6 2013)

Den danske forbindelse

I 2017 lykkedes det NGO Monitor at overbevise den uvidende danske udenrigsminister Anders Samuelsen om at DANIDA støttede terrorrelaterede organisationer i Palæstina, og at denne støtte skulle indstilles. Danmark havde indtil da støttet en kreds af organisationer sammen med regeringerne i Sverige, Nederlandene og Schweitz. Udenrigsministrene i disse lande var mere vidende om konflikterne i Mellemøsten og afviste derfor NGO Monitors forsøg på manipulation. (Samuelsen afbryder samarbejdet med palæstinensisk NGO, Danida 2/6 2017; Open letter: Danish funding to organizations that incite to violence, justify terror and have alleged ties to terror organizations, NGO Monitor 31/5 2017)

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 26/8 2018

Læst af: 15.620