Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kruse, Thomas

Thomas Kruse

Thomas Kruse (1943-), kunstner, aktivist og græsrod. Thomas blev født i Odense i 1943 som søn af lægen og kommunisten Einar Kruse og ... Einar sad i fynsledelsen for modstandsbevægelsen og var eftersøgt. Også hans mor - og Thomas selv - måtte gå under jorden. Hun var flygtning og krigsoffer, og Thomas har derfor i dag ingen problemer med at solidarisere sig med de traumatiserede flygtningefamilier der kommer til Europa og for nogle fås vedkommende videre til Danmark. Gennem familien og den politiske kamp under og efter besættelsen fik Thomas det politiske engagement ind med modermælken.

Som gymnasieelev deltog Thomas i de første antiatomprotestmarcher i 1959-60 sammen med kunstneren Carl Scharnberg. Han kom til Århus og startede på medicinstudiet, men fandt efter få semestre ud af, at hans interesser trak ham i en mere kunstnerisk retning. Han kom med i Studentersamfundet på universitetet og senere Studenterscenen. Han kunne tegne og male og fik derfor hurtig scenografiopgaver med kulisser og kostumer. Først på Studenterscenen og siden Vestergade 58 og Svalegangen. Det kollektive i teaterprocessen tiltrak ham. Folk har mange forskellige opgaver i produktionen af et stykke, men fungerer samtidig som et kollektiv. Efter få semestre blev medicin derfor skiftet ud med arkitektur, der kunstnerisk og politisk passede Thomas bedre. Scenografiarbejdet blev det der skaffede ham brød på bordet de følgende 20 år.

I 1969-78 var han medlem af kunstnerkollektivet Røde Mor, der producerede både teater, musik og grafik. Siden slutningen af 1960'erne var han ophavsmand til et meget stort antal plakater til støtte for de antiimperialistiske kampe ude i verden, kampen mod NATO, fredsarbejdet og beboerarbejdet. Men en af de arbejdsformer der ligger hans hjerte særlig nært er det kunstneriske arbejde med børn. Allerede under hans første skoleprojekt, blev han revet med: «Det er fantastisk energifyldt at arbejde med børn i kunstværksteder. Jeg spørger eleverne: hvordan synes i skolen skal se ud? Hvor er det grimmeste sted på skolen? Hvad har i lyst til at arbejde med? Hvad skal historierne være?». Samarbejdet har foreløbig resulteret i 150 udsmykningsprojekter på skoler og institutioner. Thomas fortæller videre: «Jeg føler mig på linie med børn, fordi mine egne billeder jo også fortæller historier og er figurative som deres. Børns billeder er jo en forlængelse af deres egen snak, deres sange og lege. Små børn har hundrede sprog, siger vi. Det har været en stor fornøjelse at arbejde kunstnerisk med børn».

Hans hjerte brænder også for det nære miljø. I årevis har han været aktiv i Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret i Århus og i Fællesrådet for Midtbyen. Han har selv boet i Øgadekvarteret siden slutningen af 1960'erne og har i årtier sammen med de andre beboere været med til at sige nej til kommunens og pengemænds planer om at ændre kvarteret. I stedet har beboerne udformet deres egne alternativer.

Drivkraften og parolen for hans kunstneriske og politiske har været og er fortsat: «jeg har lovet at lege så længe jeg lever».

Dansk Plakatmuseum satte i august og september 2018 Kruses plakater på programmet med udstillingen Bydrømme. Aarhus-plakater af Thomas Kruse.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 14/9 2018

Læst af: 16.958