Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Direkte aktion

«Direkte aktion» var omkring århundredeskiftet et slagord, der blev anvendt af en del såkaldt revolutionære grupperinger indenfor den socialistiske arbejderbevægelse, dvs. de der var i opposition til lederne af 2. Internationale og dens medlemsorganisationer. Ordet var oprindeligt knyttet til den syndikalistiske bevægelse i Frankrig, men fik efterhånden en langt bredere udbredelse - både geografisk og politisk.

Parolen indebar på to fronter en reaktion mod den etablerede arbejderbevægelses politik. For det første rettede den sig mod den almindelige faglige strategi med forhandlinger og strejker. I stedet skulle der anvendes direkte aktion, dvs. aktiv kamp på arbejdspladserne i form af obstruktion (f.eks. slow-down-aktioner), boykot, sabotage o.l. Parolen fremhævede dermed betydningen af andre kampmidler end strejke - de korslagte armes passive politik som det hed. Desuden vendte den sig mod tendensen til kun at gå forhandlingsvejen under faglige konflikter - dvs. mod de faglige lederes tendens til eftergivenhed og til at undlade at sætte hårdt mod hårdt.

For det andet var parolen udtryk for reaktion mod den politiske strategi, reformismen, som størstedelen af den etablerede arbejderbevægelse var slået ind på - dvs. mod troen på muligheden af den parlamentariske vej til socialisme. Alternativet var netop direkte aktion eller «revolutionær masseaktion», som det også hed.

J.Bj.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 30.061