Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Drive in

Drive in er et kommercielt anlæg, der sælger varer til kunder siddende i bil. Under bilismens udvikling i USA fik man øje for det uhensigtsmæssige i, at kunden først måtte stille sin bil på en parkeringsplads for at gå over til en nærliggende bygning for at foretage en handel. Eftersom bilerne indtog en stadig vigtigere plads i folks liv, blev det naturligt at tage bilen med ind i forretningen.

Den mest almindelige type drive in er butikker og banker, hvor kunden kører frem til et vindue, hvor bestillingen modtages og varen udleveres. I drive in cafeer betjenes kunden siddende i sin bil af tjenere, der går rundt på parkeringspladsen. En særlig udbredt type er drive in biografer, hvor bilen parkeres på et skrånende måneformet parkeringsareal vendt mod et stort lærred - en stor væg i træ eller beton der rager op over asfaltlandskabet - og en højttaler bliver ført ind gennem bilvinduet. Sådanne drive in biografer har særligt været benyttet til ungdommens intimere udfoldelser og har derved haft en vigtig befriende og udløsende funktion bag det nordamerikanske samfunds puritanske facade. Der findes også drive in kirker, der kan benyttes til tidsbesparende kontakt med de højere magter, og drive in kapeller for hurtig og bekvem afsked med de døde.

Drive in er velegnet til at forhindre ikke planlagt samvær og uønsket berøring med andre kroppe. Bilen tjener her både som fysisk beskyttelse og som offentlig maske og status. Med et greb om dørhåndtaget eller vinduesåbneren bestemmes forholdet til omverdenen, og bilhorn og fjernlys kan anvendes som sprog.

Drive in er en videreudvikling af shoppingcentre, der anlægges for bilister ved byernes indfartsårer, men som kræver, at kunden begiver sig ind i den enkelte forretning uden hjælp af motoriserede køretøjer. Den eneste mere udbredte form for drive in i Danmark er foreløbig tankstationer, hvor medbringningen af bilen tjener det praktiske formål, at bilen selv er kunde.

P.B.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 22.429