Browserudgave

Folke, Steen

Steen Folke

Steen Folke (1940-), dansk venstrefløjspolitiker, født 3. oktober 1940. Uddannet som mag.scient. i kulturgeografi fra Københavns Universitet i 1966; Lektor samme sted frem til 1993; Siden 1993 ansat som seniorforsker ved Center for Udviklingsforskning (CUF), hvor han forsker i u-landsproblemer og udviklingsbistand.

Folke var i starten af 1960'erne aktiv i Kampagnen mod Atomvåben; Initiativtager til og formand for Militærnægterforeningen 1967-68; I 1981 vandt han en retssag om «jødehetz» - antizionisme; Medlem af Mellemfolkeligt Samvirkes styrelse 1988-94; Deltager i «Next stop Sovjet» i 1989 og Baltisk Forum 1989-92. Tilsluttet Junibevægelsen siden 1992.

Han var medlem af partiet Venstresocialisterne (VS) 1968-88. I starten af 70'erne var han medlem af partiets Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg og var sammen med Preben Wilhjelm med til at rekonstruere partiet, efter en dyb krise det kom i i starten af 70'erne. Han var medlem af Folketinget for VS i 1975-84, de første 6 år som formand for folketingsgruppen. Han var ansvarlig for uddannelsespolitik, udenrigs- og sikkerhedspolitik samt EF-spørgsmål. Desuden medlem af hjemmestyrekomissionen for Grønland 1977-78.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 30.842