Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Antiautoritær

Ordet «antiautoritær» er knyttet til socialistiske og anarkistiske retninger, som er modstandere af autoritær ledelse og stram disciplin - også i partier og bevægelser på venstrefløjen.

Studenteroprøret i 1968 antog i lighed med andre spontane oprør antiautoritære former. For det første betød det personlig konfrontation mod autoriteterne. Professorer som mange tidligere var bange for, blev åbent modsagt. Som under den franske revolution begyndte folk at sige «du», også til autoriteter man før frygtede. For det andet betød oprøret udviklingen af teorier om antiautoritær ledelse, dvs. at universitetet skulle styres af alle. Professorerne skulle ikke have mere formel magt (stemmeret osv.) end andre. Man skulle lytte til alle, som havde noget fornuftig at sige, herunder også professorer. Dette kaldtes «rationel autoritet».

Efter 1968 udviklede de antiautoritære sig i forskellige retninger. Nogle genoplivede anarkismen, som i sine ekstreme udgaver forkaster enhver form for ledelse og disciplin; nogen blæste liv i den stalinistiske form for demokratisk centralisme; andre forsøgte at fastholde og videreudvikle begrebet om rationel autoritet og masseorganisering uden autoritær ledelse. I praksis blev det den nye kvindebevægelse som mest konsekvent og med størst personlig oplevelse af frigørelse førte det antiautoritære oprør videre.

Denne videreføring kom til at markere fronterne: modsætningen mellem det at køre frem med antiautoritær retorik mod de etablerede magthaveres undertrykkelse og det at tillade alle slags autoritære metoder indadtil i ens egen organisation, familie eller miljø iøvrigt. Oplevelsen af denne modsætning indebar en ny interesse for tre spørgsmål: 1. Hvad er en antiautoritær person? 2. Hvad er en antiautoritær (parti)-organisation? 3. Hvad er et antiautoritært samfund? Stikordsmæssigt kan inspirationskilderne til disse spørgsmål antydes: 1. Wilhelm Reich. 2. Rosa Luxemburg og Antonio Gramsci. 3. Traditioner fra utopiske socialister og anarkister som har forsøgt at praktisere eller konkret anskueliggøre samfund uden undertrykkelse. (Se Utopier).

E.R.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 51.709