Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 34.414
: :
Had
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Had, en hensigt om at tilintetgøre noget eller nogen. Som følelse betragtet er det ubehageligt til det smertefulde at hade. Grunden er, at mennesket udgør en helhed med sin omverden, og at enhver tilintetgørelse derfor, til syvende og sidst, indebærer et tab eller en adskillelse for den som hader og tilintetgør. Da ethvert menneske bestemmes af sine forhold til omgivelserne, er ethvert had også et selvhad, enhver tilintetgørelse en selvtilintetgørelse. Et menneske der hader hele verden vil lide usigeligt og næppe kunne magte at leve videre selv, fordi hadet må hente sin kraft fra en eller anden bekræftelse af verden. Det er forresten et omstridt spørgsmål fra gammelt tid, om hadet kan nære sig selv. Det er ofte drøftet i form af spørgsmålet om den Ondes eller Djævelens væsen. Behøver Djævelen Guds kærlighed for at kunne eksistere? Protestantismen har været mere tilbøjelig end katolicismen til at give Djævelen selvstændig eksistens - som et væsen der udelukkende er had og anden negativitet.

Strid og had behøver ikke at optræde sammen. Som det ene yderpunkt finder vi det tyskeren Kari Jaspers kaldte «elskendes strid», hvor parterne kæmper med hinanden for at fremme hinanden. Som en mellemting finder vi stridigheder, hvor parterne kan gå så langt som til at skade hinanden, men ville blive forfærdet, hvis konflikten endte med, at den anden part blev tilintetgort. Som det andet yderpunkt har vi det had, der nyder tilintetgørelsen, altså grusomheden, og som kan udarte til vellyst over, at andre lider - såkaldt sadisme (efter Marquis de Sade).

D.Ø.