Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 27.741
: :
Hopekonflikten
Left
Rocks
2023-12-01 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Arbejdskamp mod Hope Computer Corporation i Hadsund og efterfølgende retssag (1973). Efter at overenskomstforhandlinger mellem virksomheden og Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund (DASF, senere SiD) samt Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) brød sammen i slutningen af 1972, etablerede de to forbund den 2. januar 1973 blokade mod virksomheden. Den forsøgte nu at fortsætte produktionen med uorganiseret arbejdskraft, hvilket udløste en demonstration fra de to forbunds side foran virksomheden. Skruebrækkerne måtte derfor overnatte på virksomheden (10-11. januar).

Skifteholdets teaterstykke over Hopekonflikten

Konflikten vakte af 3 grunde betydelig opsigt. For det første fordi kampskridtet i form af blokade var usædvanlig effektivt i de danske arbejdskonflikters historie. For det andet fordi 9 fagforeningsfolk efterfølgende efterfølgende blev anklaget for ulovlig frihedsberøvelse, og fik deres sag for domstolen. Fra arbejderside blev det opfattet som et klart forsøg på at begrænse aktionsretten under arbejdskampe. For det tredje fordi hændelsesforløbet var blevet optaget af TV, og disse optagelser blev efter en retskendelse fremlagt i retten som beviser.

I august 1973 blev 8 af de 9 anklagede frifundet ved retten i Hadsund. Den 9. - formanden for DASF i Hadsund - fik 20 dagbøder á 60 kroner, idet han som leder af aktionen kunne gøres ansvarlig for den ulovlige frihedsberøvelse. Dommene blev appelleret til landsretten, der i februar 1974 frikendte alle 9. Landsretten slog fast, at skruebrækkerne på Hope havde haft grund til at antage, at de ikke kunne forlade virksomheden uden risiko. Fagforeningslederne havde haft mulighed for at sikre, at de kunne komme ud, men kunne ikke pålægges strafansvar for at have undladt dette. Med til at skærpe situationen var også ret tåbelige udtalelser fra virksomhedens direktør om, at den ville flytte produktionen ud af Danmark.

Domstolsafgørelsen sikrede i første omgang fagbevægelsens ret til at anvende blokadevåbnet, men denne ret blev senere indskrænket af regeringen Anker Jørgensen (se Blokade).

A.J.