Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 35.971
: :
Skruebrækker
Left
Rocks
2023-12-01 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Strejkebryder, hyret af arbejdskøberen til at udføre konfliktramt arbejde. Forhadt i arbejderklassen.

Strejkesystemet blev i 1870-80'erne kaldt for skruen, fordi arbejdsgiverne én for én blev udsat for strejker. Arbejdsgiverne blev en for en udsat for omgangsskruen. Strejkebryderen kom derfor til at hedde skruebrækker, fordi han hjælp arbejdsgiveren med at knække skruen - strejken.

Baggrund

Arbejdskøberne har med støtte fra det borgerlige samfund ofte taget skruebrækkere i brug for at vanskeliggøre og knække strejkekampe. Især i de tidlige faser af arbejderbevægelsens historie skabte skruebrækkerne store problemer under arbejdskonflikter.

Arbejdskøberne forsøgte også at grundlægge deres egne strejkebryderorganisationer (se bl.a. Samfundshjælpen der blev oprettet i 1920) og gule fagforeninger, for at svække arbejdernes styrke. Ingen arbejdskonflikter har været mere bitre og sat følelserne stærkere i sving, end hvor skruebrækkere har været indblandet.

Under de store arbejdskonflikter i 1920'erne arbejdede skruebrækkere i «Samfundshjælpen» under politibeskyttelse. (ABA)

At blive stemplet som skruebrækker er fortsat noget af det skammeligste, der kan hænde en arbejder. For at hindre skruebrækkeri har arbejdere i strejke udstationeret strejkevagter, gennemført blokader og offentliggjort skruebrækkernes navne. Kampen mod skruebrækkere har indenfor arbejderbevægelsen karakter af nødværge, og har ofte antaget militante former. (Se bl.a. Hopekonflikten).

Skruebrækkerne blev rekrutteret fra mange samfundslag. Gennem Samfundshjælpen sluttede bønder og overklassen sig i 1920'erne til skruebrækkernes rækker. Men flertallet af skruebrækkerne kom fra arbejdernes egne rækker. Det var dem, der havde den mindst udviklede klassebevidsthed og som var i størst materiel nød. De kunne være fattige sæsonarbejdere i landbruget, og de kunne være de dårligst stillede i arbejderklassen i byerne. Ofte blev de fragtet en lang vej til arbejdspladsen. De skulle helst ikke have noget kendskab til konflikten og ingen kontakt med de strejkende.

I de senere års arbejdskonflikter i Danmark har skruebrækkere langt sjældnere fået betydning for konfliktens forløb. Dette skyldes dels arbejdernes stærkere organisering, dels at det teknologiske niveau indenfor industrien gør det vanskeligere for andre at overtage arbejdet. Men i udlandet er sagen anderledes. Under havnekonflikten i Liverpool (1995-97) blev alle havnearbejdere fyret og erstattet af skruebrækkere. Under en konflikt blandt flydeledere i USA i 1982 fyrede daværende præsident Ronald Reagan samtlige flyveledere og erstattede dem med skruebrækkere. I begge tilfælde fik de oprindeligt ansatte aldrig deres arbejde tilbage igen.

A.J.