Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Norge
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Uddannelse
   .  Kulturorganisering  .  Oplysning
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.488
: :
Arbejdernes leksikon
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-01 06:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Efter samlingen af de norske socialdemokrater og Arbejderpartiet (DNA) i 1927, blev arbejderbevægelsens venstrefløj organiseret i NKP drevet ud i isolation. Resultatet af de oppositionelles politiske mangel på virksomhed blev imidlertid en kulturel indsats af bemærkelsesværdig originalitet. I efteråret 1927 blev Arbejdermagasinet startet og nåede i løbet af tre år op på et oplag på 40.000. Af overskuddet fra dette projekt blev 1/3 afsat til et fond, som snart blev tiltænkt den opgave at financiere et eget leksikon for arbejderbevægelsen. Dette leksikon blev planlagt i 1930, og udkom med sine første hæfter i foråret 1931 som Arbejdernes Leksikon, under redaktion af filologerne Jacob Friis og Trond Hegna - begge tidligere medlemmer af NKP. Gennem Hegna blev medarbejdere fra organisationen Mot Dag trukket ind, blandt dem redaktionssekretæren Dagfinn Juell. Lederne af Arbejdermagasinets Forlag, Birger Madsen og Oddvar Larsen (Lamer), indgik i 1932 aftale med Erling Falk om at organisationen skulle stå som redaktionelt ansvarlig for fuldførelsen af værket, som - i lighed med alle leksikonprojekter - viste sig at være langt mere omfattende end man på forhånd havde regnet med. Fra og med bogstavet F står Mot Dag kollektivt derfor som ansvarlig for indholdet.

Arbejdernes Leksikon blev afsluttet i sommeren 1936, og da forelå det komplet i 6 bind á 1000-1100 tætte spalter. Det er enestående i verden. Godt nok bygger mange af artiklerne, samt meget af værkets systematik, på den store og den lille sovjetiske encyklopædi, som begge begyndte at udkomme i 1920'erne. Men ifht. alle norske og skandinaviske forhold blev der skrevet nye artikler. På det sociale, historiske og politiske område desuden særligt fyldige artikler, som i originalitet og stofrigdom gav en strengt marxistisk tolkning. Ifht. socialismens historie og arbejderbevægelsens teorier gives der knapt bedre indføringer end disse. Dertil kom en omfangsrig biografering af norske arbejderledere, som den dag i dag giver præcise oplysninger i let tilgængelig form. Også indenfor felterne medicin og sundhed, samt moderne europæisk historie generelt, står Arbejdernes Leksikon himmelhøjt over sine samtidige konkurrenter: Aschehougs leksikon i 10 bind (1920-22) og Kringla Heimsins i 6 bind (1931-34).

Politisk set står leksikonet for en venstre-marxistisk, partimæssigt uafhængigt holdning, stærkt kritisk overfor de socialdemokratiske og i nogen grad også mod kommunistiske - dvs. Komintern ledede - retninger. For de fleste af leksikonets medarbejdere var deres artikler en afsked med marxismen. Året efter at sidste bind var afsluttet, gik Mot Dag kollektivt ind i DNA, som gennem pressen og sine organisationer havde bekæmpet leksikonet i alle de foregående år.

En forkortet udgave af Arbejdernes Leksikon blev udgivet af Pax forlag i 1973, og var med hensyn til klassisk socialisme og arbejderbevægelsens historie et nyttigt supplement til Pax Leksikon, der blev udgivet i 1978-82, og som nærværende leksikon baserer sig på..

H.F.D.

Litteratur

T. Bull: Mot Dag og Erling Falk, Oslo 1955, 1968.