Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 27/10 2003
Læst af: 27.671
: :
Jyder mod overflødige Motorveje
Left
Rocks
2024-06-17 04:22

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Jyder mod overflødige motorveje

Tlf. 8618 9962
Internet: www.jmom.dk
Email: JMOM@JMOM.dk

Jyder mod overflødige motorveje blev etableret i foråret 1993 i protest mod planerne om at bygge en motorvej mellem Århus og Herning. Foreningen er af principielle trafik- og samfundsmæssige grunde imod motorvejsbyggeriet. Den stadigt stigende privatbilisme og den øgede godstrafik på lastbiler er et af de største miljø- og samfundsproblemer i den vestlige verden.

Erfaringer fra de europæiske storbyer illustrerer, at nye og større vejanlæg ikke løser de trafikale problemer. Tværtimod vil nye vejanlæg tilskynde til mere vejtrafik og dermed mere støj og luftforurening.

Da en motorvej fra Århus til Herning vil mase sig gennem noget af den smukkeste natur i det midtjyske søhøjland og beregninger viste, at en bilist kun vil spare 13 minutter i forhold til den nuværende vejstrækning, blev foreningen enige om at tage kampen op med Folketinget, de lokale borgmestre og Vejdirektoratet.

I august 1993 arrangerede foreningen en march mod motorvejen, der samlede 2-300 mennesker, og har siden lavet en række happenings og symbolske aktioner for at vise modstanden mod motorvejsplanerne.

I foråret 1995 arrangeredes en ugelang teltlejr på motorvejstrækningen og i 1997 deltog 150 mennesker i en svømmeaktion i Gudenåen mod motorvejen.

I 1997 fik foreningen udarbejdet en modrapport, der i stedet for motorvejen anbefalede at undersøge muligheden for at bygge en nærbane mellem Århus og Silkeborg. I forbindelse med dette arbejde opdagede foreningen, at bilejerne i Danmark udgør et mindretal af befolkningen. Kun 47 pct. af de danske husstande har bil. Flertallet uden bil har ingen glæde af en motorvej - mens alle har glæde af en nærbane. Rapporten blev fulgt op med en aktion, hvor det første symbolske spadestik til nærbanen blev taget.

Aktion ved motorvejsbroen ved Hammerum, søndag d. 16. juni 2000. Myndighederne reagerede ved at male værket over og straffe deltagerne.
(Morten Overgaard)

Denne og næsten alle øvrige aktioner og happenings har fået en massiv mediedækning. Foreningen sørger altid for at finde et konstruktivt og sjovt symbolsprog, og aktionerne er konsekvent fredelige og ikke-voldelige. I december 1998 omdannede Jyder mod overflødige motorveje sig således til «Jyder for overflødige motorveje» og arrangerede en støttedemonstration til fordel for de lokale borgmestre, der ønsker motorvejen bygget - igen med massiv pressedækning.

I efteråret 1998 afholdt foreningen seminar i Silkeborg om civil ulydighed, hvor de to norske eksperter i civil ulydighed Jørgen Johansen og Åsne Berre var inviteret. Denne seminar gav et enormt skub fremad og tiltrak en masse unge mennesker.

Foreningen har i samarbejde med en EU-ekspert taget skridt til at rejse en retssag mod trafikministeriet, fordi regeringen ikke har overholdt et EU-direktiv, der forlanger at alle alternativer skal fremlægges før man begynder på større anlægsarbejder.

Overflødige motorveje mens den kollektive trafik udsultes.
(Solidaritet)

Jyder mod overflødige motorveje holder møder og udsender et nyhedsbrev en gang om måneden. Medlemskab koster 50 kr. om året. På trods af at foreningen kun har ca. 150 medlemmer har den forstået at skabe stor debat om motorvejen og den trafikpolitik, der ligger bag. Motorvejen mellem Århus og Herning er således blevet udsat gang på gang.

C.S.K.