Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 27/10 2003
Læst af: 26.815
: :
Jyder mod overflødige Motorveje
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Jyder mod overflødige motorveje

Tlf. 8618 9962
Internet: www.jmom.dk
Email: JMOM@JMOM.dk

Jyder mod overflødige motorveje blev etableret i foråret 1993 i protest mod planerne om at bygge en motorvej mellem Århus og Herning. Foreningen er af principielle trafik- og samfundsmæssige grunde imod motorvejsbyggeriet. Den stadigt stigende privatbilisme og den øgede godstrafik på lastbiler er et af de største miljø- og samfundsproblemer i den vestlige verden.

Erfaringer fra de europæiske storbyer illustrerer, at nye og større vejanlæg ikke løser de trafikale problemer. Tværtimod vil nye vejanlæg tilskynde til mere vejtrafik og dermed mere støj og luftforurening.

Da en motorvej fra Århus til Herning vil mase sig gennem noget af den smukkeste natur i det midtjyske søhøjland og beregninger viste, at en bilist kun vil spare 13 minutter i forhold til den nuværende vejstrækning, blev foreningen enige om at tage kampen op med Folketinget, de lokale borgmestre og Vejdirektoratet.

I august 1993 arrangerede foreningen en march mod motorvejen, der samlede 2-300 mennesker, og har siden lavet en række happenings og symbolske aktioner for at vise modstanden mod motorvejsplanerne.

I foråret 1995 arrangeredes en ugelang teltlejr på motorvejstrækningen og i 1997 deltog 150 mennesker i en svømmeaktion i Gudenåen mod motorvejen.

I 1997 fik foreningen udarbejdet en modrapport, der i stedet for motorvejen anbefalede at undersøge muligheden for at bygge en nærbane mellem Århus og Silkeborg. I forbindelse med dette arbejde opdagede foreningen, at bilejerne i Danmark udgør et mindretal af befolkningen. Kun 47 pct. af de danske husstande har bil. Flertallet uden bil har ingen glæde af en motorvej - mens alle har glæde af en nærbane. Rapporten blev fulgt op med en aktion, hvor det første symbolske spadestik til nærbanen blev taget.

Aktion ved motorvejsbroen ved Hammerum, søndag d. 16. juni 2000. Myndighederne reagerede ved at male værket over og straffe deltagerne.
(Morten Overgaard)

Denne og næsten alle øvrige aktioner og happenings har fået en massiv mediedækning. Foreningen sørger altid for at finde et konstruktivt og sjovt symbolsprog, og aktionerne er konsekvent fredelige og ikke-voldelige. I december 1998 omdannede Jyder mod overflødige motorveje sig således til «Jyder for overflødige motorveje» og arrangerede en støttedemonstration til fordel for de lokale borgmestre, der ønsker motorvejen bygget - igen med massiv pressedækning.

I efteråret 1998 afholdt foreningen seminar i Silkeborg om civil ulydighed, hvor de to norske eksperter i civil ulydighed Jørgen Johansen og Åsne Berre var inviteret. Denne seminar gav et enormt skub fremad og tiltrak en masse unge mennesker.

Foreningen har i samarbejde med en EU-ekspert taget skridt til at rejse en retssag mod trafikministeriet, fordi regeringen ikke har overholdt et EU-direktiv, der forlanger at alle alternativer skal fremlægges før man begynder på større anlægsarbejder.

Overflødige motorveje mens den kollektive trafik udsultes.
(Solidaritet)

Jyder mod overflødige motorveje holder møder og udsender et nyhedsbrev en gang om måneden. Medlemskab koster 50 kr. om året. På trods af at foreningen kun har ca. 150 medlemmer har den forstået at skabe stor debat om motorvejen og den trafikpolitik, der ligger bag. Motorvejen mellem Århus og Herning er således blevet udsat gang på gang.

C.S.K.