Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.789
: :
Materiel
Left
Rocks
2024-05-26 09:10

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Materiel er en fællesbetegnelse for al slags arbejdsudstyr. Ordet anvendes på anden måde end det beslægtede materiale, der anvendes om råstoffer ved arbejdsprocesser. Materiel er bearbejdet materie eller råstof. Materiellet er altså materie præget af menneskers virksomhed og hensigter - det udgør en vigtig gruppe handlingsspor. Det fortæller både om handlinger og hensigter, og anviser og antyder selv handlinger og handlemåder som kan, bør eller må udføres af dem, som står overfor materiellet. Stolen anviser en måde at hvile på, øksen en måde at kløve træ på, maskinen visse kropsstillinger og betjeningsgreb for maskinoperatøren, pile i trafikken hvordan der skal køres rigtigt osv.

Materiellet deltager på en måde i samfundslivet ved siden af, sammen med og i strid med menneskene. Dette indebærer bl.a., at den som råder over meget materiel, øver større indflydelse, end den der råder over mindre, såfremt begge parter råder over samme slags materiel. Magtforholdene i et samfund er nøje forbundet med materielforholdene - materiellets art, opbygning og fordeling.

Udviklingen af samfundets historie er også nøje forbundet med materiellets historie, dvs. den teknologiske udvikling. Samfundet er en sociomateriel helhed, hvor de sociale forhold og materiellet er i stadig gensidig påvirkning og omformning.

Indenfor den nyere samfundsvidenskab gav især Marx og Engels et grundlæggende bidrag til forståelsen af materiellet, gennem deres «materialistiske historieopfattelse» (se Historisk materialisme); Blandt de senere teoretikere kan nævnes Sorokin, Sartre og Foucault.

D. Ø.