Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 28.254
: :
Pareto problemet
Left
Rocks
2023-11-27 19:28

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Med paretoforbedring menes en ændring som fører til, at mindst et af medlemmerne i et bestemt samfund får det bedre end før, samtidig med at ingen får det værre end før. Hvis det ikke er muligt at gennemføre paretoforbedringer, siger man at forholdene er paretooptimale. Paretooptimale forhold eksisterer altså, når det er umuligt at forbedre forholdene for nogen, uden at mindst én anden samtidig får det dårligere.

I den økonomiske teori tager man det normalt for givet, at enhver paretoforbedring er et fremskridt. Men denne opfattelse deles ikke af alle. Nogle går imod paretoforbedringer, der kun forbedrer forholdene for dem, der på forhånd har det bedst, fordi sådanne paretoforbedringer øger ulighederne i samfundet.

Økonomerne har beskæftiget sig meget med følgende problemer, som også kaldes paretoproblemer: 1. Hvilke økonomiske systemer vil skabe paretooptimale forhold? 2. Hvis forholdene ikke er paretooptimale, hvad kan da gøres for at opnå paretoforbedringer?

Det findes forskellige opfattelser af, hvilken plads paretoproblemerne bør indtage i den økonomiske teori. Nogen hævder, at hvis forholdene ikke er paretooptimale betyder det, at samfundet har indrettet sig på en ineffektiv måde. Det er en af økonomiens vigtigste opgaver at finde frem til hvad man skal gøre for at undgå ineffektivitet, og det er derfor rimeligt at paretoproblemerne vies stor opmærksomhed.

Andre kritiserer, at økonomerne interesserer sig så stærkt for paretoproblemerne. De begrunder bl.a. denne kritik på følgende måde: Der findes mange skæve og uretfærdig forhold i dagens samfund. For at rette op på dette er det nødvendig at igangsætte processer, der overfører indtægter, formue og økonomisk magt fra dem der har meget til dem der kun har lidt. Økonomerne burde anvende mere af deres tid til at drøfte sådanne tiltag og mindre tid på paretoproblemerne. For øvrigt vil omfattende drøftelser af paretoproblemerne kunne virke som en stiltiende støtte til den holdning, at «uanset hvad vi gør, må vi indrette os således, at ingen får det dårligere end før», og på den måde bidrage til at opretholde uligheder og social uretfærdighed.

Begreberne paretoforbedring og paretooptimal er opkaldt efter den italienske økonom og sociolog Vilfredo Pareto (1848-1923).

F.C.H.