Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab
    .  Samfundsvidenskab  .  Politik
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 47.787
: :
Pluralisme
Left
Rocks
2023-11-27 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

I moderne sprogbrug står «plural» primært for «mere end én» (latin plus: mere). Indenfor forskellige områder får «pluralisme» forskellige betydninger, alt efter områdets egenart. Modsætningerne kaldes «monisme» (af græsk monos: alene, eneste) og «dualisme» (af latin duo: to).

Indenfor politisk teori er det almindeligt at omtale den dominerende opfattelse af statens funktion i USA som pluralistisk. Staten sørger kun for et forum, hvor mange forskellige interessecentre kan bekæmpe hinanden. Staten ledes ikke ud fra noget enhedsorienteret princip eller én interesse, men vil til enhver tid domineres af de magtgrupperinger, der har overtaget.

Indenfor videnskabsteorien, der omhandler samfundsvidenskaberne, har «pluralisme» bl.a. været et slagord i kampen mod én-faktor-teorier om historisk udvikling. For eksempel at det der grundlæggende og dybest set, inderst inde eller helt afgørende driver historien frem, er klassekamp - eller produktionsforhold eller racemodsætninger.

Indenfor naturvidenskab står begrebet «pluralisme» gerne for en understregning af, at ingen mængde af iagttagelser kan udpege én teori som den rigtige teori om eller forklaring af iagttagelserne. Begrebet anvendes også om den tese, at der ikke kan findes nogen bestemt videnskabelig livs- eller verdensanskuelse, men at enhver tids videnskabelige resultater kan tilpasses flere højst forskellige værdisyn og opfattelser af virkeligheden generelt. Pluralisme er i alle disse tilfælde rettet mod ensretning og er til støtte for oppositionen, ved ikke at lade det til enhver tid dominerende blive betragtet som det eneste mulige.

I dag fortolkes videnskab på forskellige måder i de kapitalistiske lande. I de socialistiske lande bliver den tilpasset forskellige former for dialektisk materialisme.

I kampen mod antividenskabelige retninger i 1920- og 30'erne søgte de austromarxistiske logiske empirister at udforme en videnskabelig verdensanskuelse. De nåede imidlertid ikke længere end til programmet om et fælles videnskabelig sprog, som kunne give videnskaberne en vis enhed («Einheitswissenschaft»), og afskære muligheden for antividenskabelig «idealistisk og materialistisk metafysik».

A.N.