Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.055
: :
Sand
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:04

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Sand er en jordart afsat i vand eller aflejret af vinden. I daglig tale anvendes sand og grus ofte synonymt, men der er forskel i kornstørrelsen. Partikler med kornstørrelse på 0,06-2 mm regnes som sand, mens partikler mellem 2-20 mm regnes som grus.

Grus og sand er et vigtig råstof i bygge- og anlægsvirksomheden - især ved vejbygning og betonstøbning. Forekomsterne i Danmark blev især dannet under issmeltningen for ca. 10.000 år siden, ved at materiale fra undergrunden blev revet løs af ismasserne og aflejret. Materialet blev fragtet med vandet og knust gennem friktion og tryk. Det blev senere sorteret og aflejret i ferskvandet eller i havet, hvor strømmen fra floderne aftog. Landet har senere hævet sig, således at forekomsterne nu findes på land. Også havets tusindårige arbejde nedbryder stenene langs kysten og omformer kystlandskabet til sandstrande.

I de tørre tropiske områder dannes sand ofte ved, at klipper forvitres eller ved temperatursvingninger. Vinden blæser partikler mod sten eller åbne bjerge og forvitrer disse. Mens støv kan fragtes med vinden i store højder og tusindvis af kilometer, flytter sandstorme kun sand over kortere strækninger. Sandet aflejres gerne i klitter, som ofte får form som en hestesko modsat af vindretningen. I tørre egne med ringe eller slet ingen vegetation ser man stadig, at sand på denne måde invaderer beboede eller frugtbare områder, og således bidrager til at udvide ørkenen. Plantningen af hårdføre træarter er det mest effektive middel til at bremse denne udvikling, selv om det ofte ikke sker pga. udgifterne eller kun udføres i ringe grad.

J.Hå.