Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/8 2007
Læst af: 91.013
: :
Ørken
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ørken er betegnelse for landområder med ringe nedbør, men med høj temperatur og fordampning. Vegetationen er meget sparsom eller slet ikke til stede.

Som en grov regel kan en sige, at tørre varme områder som har en årsnedbør på mindre end 250 mm er ørkener. Men også andre forhold som terrænform, jordbund, vind og variation i temperatur og nedbør bidrager til at afgøre forekomsten af ørken.

De vigtigste ørkener findes i de stabile højtryksbælter fra 15 til 35º nord og syd for ækvator - især i de centrale og vestlige dele af store kontinenter. Der løber et stort sammenhængende ørkenområde gennem Sahara over den arabiske halvø til det sydlige Iran og Pakistan. Andre ørkenområder findes i det vestlige USA, ved den sydamerikanske Stillehavskyst, i Namibia og de vestlige og centrale dele af Australien. Gobiørkenen i Mongoliet indtager en speciel placering i forhold til de andre, ved at den ligger mellem 35 og 50º nord - i regnskyggen af Himalaya.

Overfladen i ørkener kan bestå af bjerge, grove sten, grus, sandbanker, ler eller en hård jordskorpe med udfældet salt. Ørkenjorden er ofte grovkornet og fattig på humusstoffer. Med undtagelse af områder langs tørlagte flodlejer og lavtliggende sletter er den dårlig egnet til opdyrkning.

Det diskuteres, i hvilken grad klimaet eller menneskenes udnyttelse af naturen er den vigtigste faktor bag ørkenernes spredning. Der findes eksempler på langsigtede klimavariationer på jorden over tusinder af år, som forekommer uafhængigt af menneskelig aktivitet, men som sandsynligvis er forårsaget af variationer i indstrålingen fra solen og den globale luftcirkulation. Men afbrændingen af skov, overgræsning og intensiv dyrkning i tørre områder giver ørknerne mulighed for spredning, langt ud over det der er «naturlig ørken». Man kan tale om «falske ørkener» skabt af mennesket.

Kunstvanding i ørkennære områder kan fremme spredningen. Både ved at grundvandet synker og ved saltudfældning i jordskorpen ved ufornuftig drift. Agerbruget er i mange tilfælde trængt ind i områder, som tidligere var brugt af nomader, og har skubbet disse ud i dårligere græsningsområder med erosion og ørkendannelse til følge. Brøndboring som giver vand til husdyr, har ofte medført en hastig øgning af bestanden og dermed et stærkt pres på græsgangene. Dette har haft katastrofale følger - både for husdyrflokken og for ressourcegrundlaget i tørre år.

Alene i løbet af de seneste 20-30 år mener mange at kunne observere, hvordan ørknerne - især Sahara - har udvidet sig. Selv om en denne påvisning betvivles af andre, er der stor enighed om, at ørkendannelsesproblemerne er prekære, og kan medføre en alvorlig trussel for verdens fødevareforsyning i fremtiden. FN's konference om ørkendannelse i Nairobi i 1977 konkluderede, at en mere omfattende kortlægning af ørkendannelsen var nødvendig, samt effektive modforholdsregler som skovplantning, vandforsyning og andre udviklingstiltag.

J.Hå.