Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Psykologi
Ideologi  .  Borgerlig
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 60.340
: :
Skinner, Burrhus Fredric
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-01 06:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

B.F. Skinner
B.F. Skinner

Skinner (1904-90) indtager en central position indenfor den moderne psykologi - både på det videnskabelige og det ideologiske plan - og må sidestilles med Sigmund Freud (1856-1939) når det gælder indflydelse. Skinner er opfattes især som forsvarer af streng videnskabelighed indenfor adfærdsfagene, men han har altid haft stærke litterære ambitioner og har skrevet en utopisk roman («Walden Two») og en selvbiografi («Particulars of my Life»). Hans vigtigste videnskabelige arbejde udgøres af analysen af menneskelig verbal adfærd («Verbal Behavior», 1957).

Skinners videnskabelige stilling omtales oftest som operativ eller eksperimentel adfærdsanalyse. Mens den russiske fysiolog I. P. Pavlov (1849-1936) beskrev de grundlæggende love for såkaldt klassisk betingning (se Indlæring), analyserede Skinner de lovmæssigheder der regulerer den mere instrumentelle adfærd («The Behavior of Organisms», 1938, «Science and Human Behavior», 1953). Dyrs og menneskers adfærd modificeres og opretholdes hovedsagelig af følgerne af adfærden - forstærkning, straf - men styres også af hændelser der går forud for adfærden og følgerne af den. Disse lovmæssigheder blev først formuleret ud fra strenge videnskabelige eksperimenter og senere anvendt i analysen af en række psykologiske og sociale fænomener.

Skinner blev særlig kendt gennem anvendelsen af sine grundbegreber på analysen af det moderne samfund. I sin utopiske roman beskriver han et alternativt samfund baseret på positiv forstærkning - belønning. Flere sociale eksperimenter har haft hans ideer som ideologisk udgangspunkt. I en anden kritisk bog, «Beyond Freedom and Dignity», kritiserer han så stærkt samfundets vægt på det selvstændige individ og den frihedsideologi der er knyttet til det, at politiske kredse betragtede hans indsats som en trussel mod de demokratiske værdier.

På det praktisk-pædagogiske område har Skinner anvist undervisnings- og evalueringsformer, der baserer sig på det enkelte individs præstationer og ikke på sammenligning eller konkurrence. Men denne del - som de fleste andre af hans ideer - er ofte misforstået og forkert fremstillet af såvel modstandere som tilhængere.

Skinner døde i 1990.

C.E.G.