Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Anti-EU
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
   .  Politisk  .  Kommunalpolitiker
    .  Politiker  .  Parlamentariker
    .  Fagligt  .  Fagforeningsformand
    .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
    .  Reformistisk  .  Folkesocialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 42.794
: :
Sohn, Ole
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ole Sohn

Ole Christian Liep Sohn (1954-). Dansk venstrefløjspolitiker, forfatter og konsulent. Født den 12. september 1954 i Torsted, som søn af repræsentant Henning Sohn og lærer Grete Sohn. Gik i Egebjerg Skole 1960-70 og på Gedved Seminariums hf-kursus 1972-73.

Arbejdsdreng og skibskok 1970-72. Jord- og betonarbejder 1973-76. Talsmand for hf-kursisterne, Gedved Seminarium 1972-73. Medlem af bestyrelsen for SiD-Horsens fra 1974, formand 1977-87. Forretningsudvalgsmedlem i Fællesorganisationen i Horsens 1979-85 og 1986-87. Medlem af Horsens Byråd 1982-84. Landstalsmand for de menige ved forsyningstropperne, Fredericia kaserne 1976. Medlem af SiD's hovedbestyrelse 1981-87. Centralkomitémedlem i DKP 1981-91, formand for DKP 1987-91. Medlem af forretningsudvalget for Folkebevægelsen mod EF-Unionen 1989-92. Medlem af Dansk Forfatterforenings Faggruppestyrelse 1994-95 og fra 1996. Medlem af Dansk Forfatterforenings Repræsentantskab fra 1996. Modtog Lyngsie-prisen i 1991, der uddeles af Arbejdsmændenes Kulturfond i Horsens.

Kandidat for Danmarks Kommunistiske Parti i Århus Øst- og Nordkreds 1987-89. Kandidat for Enhedslisten i Glostrup- og Rødovrekredsene 1989-91. Socialistisk Folkepartis kandidat i Slagelse- og Korsørkredsene fra 1992. Midlertidigt medlem af Folketinget (MF) for Socialistisk Folkeparti i Vestsjællands Amtskreds 6.-22. okt. 1994 og 28. nov.-15. dec. 1997. Folketingsmedlem for Vestsjællands Amtskreds fra 11. marts 1998. Arbejdsmarkeds- og kulturpolitisk ordfører for SF.

Sohns formandsskab i DKP i 1987-91 faldt tidsmæssigt sammen med udviklingen af de store spændinger i partiet, der endte med at sprænge det. Disse kraftige spændinger var allerede til stede i 1987 da han blev valgt som formand. For første gang i partiets historie valgte det nemlig to formænd: Jan Andersen, afdelingsformand i Metal afdeling 13 i København og repræsentant for den traditionelle DKP linie og misnøjen med Gorbachovs udvikling af Glasnost i Sovjetunionen. Som det yngre friske islæt og repræsentant for Gorbachov tilhængerne i DKP valgtes Sohn. Makkerskabet skulle udtrykke viljen til samarbejde mellem de to fløje, men da Jan Andersen kort tid efter døde, stod Sohn tilbage med ansvaret for at lede partiet under de tumultagtige omvæltninger i slutningen af 80'erne. Imidlertid var han for ung til at hamle op med de gamle benhårde ansatte i partiapparatet. De kørte ham op i en krog og endte i foråret 90 med at afsætte ham. Det førte til sprængningskongressen i DKP, hvor Sohn-fløjen vandt partikampen, og stalinisterne der havde afsat ham kom i mindretal. Der gik dog kun et år, før formanden var ude af DKP og havde meldt sig ind i SF.

Forfatter til bøgerne: Fra Folketinget til celle 290 (1992) om den kommunistiske folketingsmand og DKP formand Arne Munch Petersens endeligt i Stalins fængsler, Et liv i kamp og kærlighed (1993). Der var bud efter dem (1994), Her kommer fra dybet den mørke armé (1995) og Den højeste straf (1996).

A.J.