Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Kina
Organisation  .  Offentlig organisation  .  Stat  .  Sundhedsvæsen
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Medicin
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 24.331
: :
Barfodslæge
Left
Rocks
2023-11-29 06:00

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Barfodslæge er en profession i sundhedssektoren, udviklet i Kina. Barfodslægerne modtager en kortvarig uddannelse, men varetager forholdsvis store opgaver i det kinesiske sundhedssystem - til dels opgaver, som har været de «traditionelle» lægers.

At være «barfod» er en ærefuld titel blandt bønderne i det sydlige Kina; bondelæge ville egentlig være en mere korrekt titel. Barfodslægesystemet udvikledes i Shanghairegionen omkring 1958, men blev først sat rigtigt i kraft under kulturrevolutionen, der begyndte i 1966. Egentlig omfattede systemet 3 typer sundhedsarbejdere. barfodslægerne i landdistrikterne, arbejderlæger på fabrikkerne og rødgardistlæger eller gadelæger i byerne. Det er almindelige bønder, arbejdere eller husmødre, som har modtaget en vis videreuddannelse i sundhedsspørgsmål, som regel via kurser på mellem 1 og 6 måneders varighed. Meningen er, at deres arbejdskraft skal fordeles på arbejde i produktionen og sundhedsarbejde. Efterhånden er uddannelsen blevet noget længere. Deltagelse i produktionen er blevet reduceret og gradvist stadig mere medicinsk præget, f.eks., i form af dyrkning af lægeplanter og fremstillingen af medicin og tabletter på basis af disse.

Det anslås at der i dag er ca. 1,3 millioner barfodslæger i Kina og dette netværk af sundhedspersonale på lokalt niveau, er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre de sundhedspolitiske mål, Kina har sat sig. Arbejdsopgaverne er en kombination af hvad sygeplejersker, distriktslæger, hjemmesygeplejersker og fysioterapeuter udfører i Europa; specielt tager man sig af det forebyggende arbejde som f.eks. vaccinationer, sundhedskontrol, hygiejnevejledning, tilsyn og familieplanlægning. Behandlingen begrænser sig stort set til førstehjælp og behandling af de hyppigst forekommende sygdomme.

Barfodslægernes virksomhed er baseret på en praktisk og udogmatisk blanding af traditionel kinesisk og vestlig medicin. Penicillin og akupunktur anvendes sideløbende uden større, ideologiske problemer.

Barfodslægerne har bidraget til af punktere myterne om medicinsk arbejde og repræsenterer 2 af Maos væsentligste paroler, ført ud i praksis: «Stol på egne kræfter» og «Tjen folket». Barfodslægesystemet må anses for at være en effektiv måde at løse vigtige sundhedsproblemer i udviklingslandene. Det vil imidlertid kræve et udstrakt samarbejde på alle niveauer inden for sundhedssektoren, som tilfældet er med Kina, hvor specialister på de store hospitaler er forpligtede til at rejse ud til landdistrikterne, for at uddanne og samarbejde med barfodslægerne. Fremtiden for Kinas barfodslæger er uvis. Specielt efter Maos død i 75, er de grundlæggende principper i barfodslægesystemet blevet genstand for kritik. Færre opgaver i produktionen, mere uddannelse og større professionalisme vil bidrage til at reducere forskellen mellem barfodslægesystemet og det «etablerede» system.

D.B.