Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 39.032
: :
Tönnies, Ferdinand
Left
Rocks
2024-06-18 17:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Ferdinand Tönnies
Ferdinand Tönnies

Tönnies (1856-1936), tysk sociolog. Ferdinand Tönnies blev født i Schleswig-Holstein som søn af velstående forældre. Levede frem til halvtredsårsalderen et forskerliv ret uafhængigt af universiteterne, hvilket delvist var muligt pga. arven fra hans far. Som professor ved universitetet i Kiel vandt han anerkendelse som Tysklands bedste sociolog.

Tönnies' skelsættende værk udkom imidlertid allerede i 1887 og var hans første bog: «Gemeinschaft und Gesellschaft». Dens undertitel var «Empiriske former for socialisme og kommunisme». Her bestemmer Tönnies to fundamentalt forskellige typer af forhold mellem mennesker - sociale relationer. Den ene type - Gemeinschaft-relationerne - kan bedst eksemplificeres ved forholdet mellem moderen og hendes barn, mellem nære slægtninge, mellem folk i samme fag, mens den anden type - Gesellschaft-relationerne - kan eksemplificeres ved forholdet mellem køber og sælger på et varemarked, mellem to juridiske personer, mellem deltagerne i konventionelt selskabsliv.

Han udviklede et omfattende sæt af begreber, hvor feudalsamfundet og det kapitalistiske samfund er vigtige tilfælde. Tönnies henviser flere steder til Marx, og Gemeinschaft und Gesellschaft er derfor med god grund blevet opfattet som en sociologisk tolkning og videreføring af Marx' politiske økonomi.

Tönnies' historie-sociologiske påstand er, at Gemeinschaft og Gesellschaft skiftes til at sætte stærkest præg på samfundslivet. Af Gemeinschaft følger Gesellschaft, som atter afløses af Gemeinschaft. Tönnies spår at privatkapitalismen vil blive afløst af statskapitalisme, som et højdepunkt af Gesellschaft, og at nye former for Gemeinschaft derefter vil vokse frem. I sin samtid fandt Tönnies, at forbrugersammenslutningerne var forløbere for det kommende Gemeinschaft. Politisk tog Tönnies stilling for socialismen og for lønarbejderklassen og blev regnet blandt de såkaldte «katetersocialister».

D.Ø.

Litteratur

F. Tönnies: Innledning til sosiologien, Oslo 1934.