Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Økologi
    .  Samfundsvidenskab  .  Køn  .  Feminisme
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.361
: :
Økofeminisme
Left
Rocks
2023-11-29 06:00

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Økofeminisme - økologi og feminisme - er to begreber, som efter økofeministernes opfattelse hører naturligt sammen, men som er blevet adskilt af andre. På den ene side har vi natur- og miljøbevægelsen, som ikke tager sammenhængen mellem mandssamfundets kvindeundertrykkelse og den økologiske katastrofe vi står overfor op. Og på den anden siden har vi kvindebevægelsen, som delvist har negligeret økologien. Antagelig fordi informationen om nødvendigheden af at forandre livsmønstrene har været mangelfuld, og at økologiske problemstillinger er kommet i skyggen af mere oplagte kvindekrav.

Men al anti-økologi er kvindeundertrykkende, fordi den hindrer os i at leve og udfolde os som kvinder.

Meget få af de krav vi stiller, kan gennemføres i vort kapitalistiske mandssamfund. Her skal alt «lønne sig», med penge som eneste måleenhed. Det er i den henseende ikke meget at tjene på f.eks. at rense luften.

Mandssamfundet har i over 2.000 år hævdet den stærkestes ret og mandens selvfølgelige lederskab. Alle sådanne samfund lever med en intens tro på, at den stærkere mand har ret til at bekæmpe og underlægge sig naturen og alt levende, og at principper som produktivitet, lønsomhed og ekspertvælde er naturlove, som må sættes foran alt andet. At konsekvenserne bliver kvindeundertrykkelse, et hensynsløst sløseri og et forgiftet samfund, er af underordnet betydning. Det er blot en del af prisen det forlanges, at alle undertrykte skal betale for at de rige - som oftest hvide - mænd kan komme til at nyde godt af velfærdssamfundets goder.

Miljøbevægelsen ønsker at bekæmpe velfærdssamfundets rovdrift på verdens ressourcer. Men så længe de feministiske perspektiver ikke bliver inddraget, og man ikke tager udgangspunkt i hvad økopolitikken i praksis betyder for flertallet af kvinderne, baserer den sig fortsat på kvindeundertrykkelse.

Økologisk bevidsthed må indebære, at kønskampen bliver skærpet. Hvis vi skal satse på en mindre energikrævende produktion, må det ikke blive ensbetydende med, at kvinderne får en udvidet husmoderrolle tilbage og bliver stående udenfor den lønnede produktion. En husholdning som udnytter naturressourcerne forsvarligt, er mere arbejdskrævende og omfattende end den fuldautomatiske husholdning. Hele reproduktionsarbejdet må opvurderes. Det må ikke længere tilsløres, hvor omfattende og samfundsnødvendigt dette arbejde er, og ikke mindst: Det må ikke forblive kvindens eneansvar.

E.Ei.