Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Forsvarsminister
      .  Indenrigsminister
      .  Finansminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.153
: :
Andersen, Alsing
Left
Rocks
2024-06-13 04:50
2024-06-12 19:22

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Alsing Andersen
Alsing Andersen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Andersen (1893-1962), dansk socialdemokratisk politiker, uddannet som cand.mag. i 1917 med engelsk som hovedfag. Th. Stauning havde tidligt øje for Andersens administrative evner og gjorde ham allerede i 1917 til sekretær for Socialdemokratisk Forbund og i 1918 for partiets rigsdagsgruppe, som han var formand for i 1932-35, efter at være blevet valgt til tinget i 1929. Han var forsvarsminister 1935-40, finansminister i 1942 og indenrigsminister i 1947.

Andersens vigtigste indsats lå dog i det internationale arbejde. I 1929-35 var han medlem af Socialistisk Arbejderinternationales eksekutivkomite og fra 1948 medlem af Danmarks FN delegation.

A.J.