Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Ufaglært arbejde  .  Bryggeriarbejde
   .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn  .  Feminisme
   .  Politisk  .  Fagligt  .  Fagforeningsformand
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.241
: :
Kryger, Barbara
Left
Rocks
2024-02-25 16:57

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Barbara Kryger
Barbara Kryger
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Barbara Kryger (1945-), formand for Kvindelige Bryggeriarbejderes Fagforening i København fra 1983 til 1986, og derefter næstformand i den fælles fagforening for mandlige og kvindelige bryggeriarbejdere fra 1987 til 1999.

Hun var sæsonarbejder på Carlsberg i perioden 1968-71, hvorefter hun blev ansat på Gl. Tap. Hun blev indvalgt i klubbestyrelsen i 1972 og som tillidsrepræsentant i 1973. I 1974 blev hun samtidig valgt som næstformand i de kvindelige bryggeriarbejderes fagforening.

Barbara Kryger tilhørte den nye generation af bryggeriarbejdere, der var åben over for de nye strømninger på venstrefløjen. Hun var således aktiv i at etablere samarbejdet mellem Rødstrømperne og de aktive kvinder i fagbevægelsen, og var blandt andet medstifter af Kvindernes Initiativgruppe for ligeløn.

Barbara Kryger var også aktiv i etableringen af samarbejdet med de progressive akademikere, blandt andet ved deltagelse i Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere.

Dette samarbejde bar i øvrigt frugt i form af den såkaldte Bryggerirapport om de mange skadelige virkninger af støjen i tappehallerne. Rapporten – som udkom i 1972 - påkaldte sig bryggeriledelsens vrede, men den var ikke desto mindre en væsentlig faktor bag den systematiske støjbekæmpelse, som bryggeriledelsen siden tog hele æren for, og også tjente penge på, ved at sælge «know-how». (Se også: Fagkritiske rapporter).

I den fælles fagforening specialiserede Barbara Kryger sig i uddannelse, arbejdets organisering, arbejdsmiljø, arbejdsskadesager og sociale spørgsmål, og udfyldte dermed vigtige funktioner i forhold til de nye udfordringer og problemer som mødte bryggeriarbejderne under rationaliseringsbølgerne og indførelsen af ny teknik op gennem 1980'erne og 90'erne.

I forbindelse med en omstrukturering i fagforeningen i efteråret 1999 valgte Barbara Kryger ikke at genopstille til valget til fagforeningens daglige ledelse.

F.S.