Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 25.824
: :
Begæring
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Begæringen er en af den franske psykoanalytiker Jacques Lacans centrale termer beregnet på at be­stemme kærligheds- og anerkendelsesdimensionen i de udsagn, som et subjekt retter til den anden. Ethvert udsagn forudsætter et svar eller en reak­tion hos denne anden, dvs. en form for anerkendelse og udveksling, hvor sidstnævnte udgør en form for kærlighed. Begæringen kan derfor ikke redu­ceres til det, som vi på f.eks. dansk forstår ved krav, ordrer eller ønsker for­muleret direkte i talen, efter­som en begæring altid forud­sætter en kærlighedsdimension. Begærin­gen forudsætter samtidig be­gæret, eftersom den involverer et begær efter anerkendelse.

Begærin­gen er i et psyko-genetisk perspektiv desuden knyt­tet til kropslige behov som f.eks. sult og tørst, hvis til­fredsstil­lelse går vejen over den sprogligt betingede kommuni­kation mellem mor og barn. Barnets lyde, signaler og signifi­anter kan af moderen tolkes som begæringer, hvis mulige ho­norering henviser dels til kærligheden (moderens svar herpå) og dels til begæret (moderens anerkendelse af barnet og dets begæring).

En speciel form for begæring er de speci­fikke ønsker om behand­ling, som en person fremsætter til en psykoanalytiker ved starten af det analytiske arbej­de: angstophævelse, viden osv.

R.R.

Litteratur

Lacan, J.: Écrits. Paris: Seuil, 1966.
R. Rasmussen: Jacques Lacans psykoanalyse. En indføring. København: Munksgaard, 94